Podsumowanie: Konferencja poświęcona bezpieczeństwu i zdrowiu w miejscu pracy

W dniu 11 października 2022 r. w Auli Politechniki Gdańskiej odbyła się konferencja poświęcona
bezpieczeństwu i zdrowiu w miejscu pracy. Konferencję zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy
w Gdańsku przy wsparciu Politechniki Gdańskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Delegacji
przewodniczył Prezes Oddziału Michał Chłopecki.

Konferencję otworzył Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywiński odczytując list Głównego
Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej ? Hrycko.

Program Konferencji przewidywał dwa bloki tematyczne. Pierwszy z nich dotyczył zagadnienia
wdrażania i funkcjonowania systemów zarządzania bezpieczeństwem. Drugi blok tematyczny
obejmował kwestie dotyczące ergonomii i fizjologii w miejscu pracy. Podjęto również temat zjawisk
niepożądanych w obszarze relacji interpersonalnych oraz kluczowej roli pracodawcy wobec zagrożeń,
jakie niosą za sobą zjawiska dyskryminacji i mobbingu.

Po każdym z bloków tematycznych przewidziano panele dyskusyjne, pozwalające na wymianę
poglądów pomiędzy prelegentami a uczestnikami konferencji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *