Relacja Jubileuszu 30-lecia OSPSBHP Oddział w Gdańsku

W dniu 20 października 2023 r. w Sali HAXO HEVELIANUM w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 30-Lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku oraz 70-Lecia Służby BHP w Polsce. Udział w obchodach wzięło ponad 110 osób. Patronatu Honorowego udzielili Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Mariusz Pokrzywinski. Partnerami wydarzenia byli: Intersafe a Lyreco Company, Milwaukee Polska, Faraone Poland, Inżynieria Edukacja Zawodowa. Patronat medialny zapewniły czasopisma „PROMOTOR BHP”, „ATEST Ochrona Pracy” oraz Radio Gdańsk SA.

W uroczystej Sesji wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy z życzliwością przyjęli zaproszenie organizatora, Zarządu Oddziału Gdańsku i licznie przybyli, aby wspólnie świętować tę ważną rocznicę. Rangę uroczystości podkreślała obecność na sali sztandaru OSPSBHP.

Pierwsza część Uroczystej Sesji, którą otworzył Prezes Oddziału w Gdańsku pan Michał Chłopecki, poświęcona była trzydziestoletniej historii Oddziału w Gdańsku. Z radością przyjęliśmy życzenia i gratulacje od wielu gości, w tym List gratulacyjny od Głównego Inspektora Pracy Katarzyny Łażewskiej-Hycko odczytany przez Okręgowego Inspektora Pracy Mariusza Pokrzywinskiego, List gratulacyjny od Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz List gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, , a także wielu szanownych przedstawicieli instytucji państwowych i społecznych.

Obchodom uroczystości towarzyszyło wręczanie wyróżnień i dyplomów osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnym wydarzeniem było przyznanie przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka pięciu Członkom Stowarzyszenia medali „De nihilo nihil fit” za zasługi na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Prezydent Miasta Gdańska wyróżniła w sposób szczególny w dowód uznania trzy osoby z grona Członków medalami z inskrypcją „Ubi concordia ibi victoria” oraz cztery osoby Dyplomami gratulacyjnymi wraz z albumami książkowymi ilustrowanymi fotografiami Macieja Kosycarza. Okręgowy Inspektor Pracy Mariusz Pokrzywinski docenił pięciu Członków Stowarzyszenia Listami gratulacyjnymi w dowód uznania za zaangażowanie we współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Gdańsku na rzecz poprawy warunków pracy oraz promowanie kultury bezpieczeństwa pracy w naszym regionie. Zarząd Główny OSPSBHP, reprezentowany przez Prezesa dr inż. Józefa Witczaka uhonorował cztery osoby, w tym założycieli Oddziału i pierwszego Prezesa Stanisława Stadlera Honorowymi Odznakami Za Zasługi Dla Rozwoju OSPSBHP.

Szczere gratulacje i życzenia dalszych sukcesów odebraliśmy od przedstawicieli instytucji państwowych (m. in. OIP, CIOP-PUB w Warszawie, WOMP, UDT, PSP, ZUS, GUS, WIOŚ, PSSE), od środowiska akademickiego (Politechnika Gdańska, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Uniwersytet Wyższa Szkoła Bankowa Merito w Gdańsku), Patronów medialnych (czasopisma „PROMOTOR BHP”, „ATEST Ochrona Pracy” oraz Radio Gdańsk S.A.) od lat wspierających naszą organizację oraz firm, które z oddaniem współpracują z naszą organizacją i aktywnie wspierają w dziedzinie ochrony zdrowia i życia pracowników (DNV Poland Sp. z o.o., Polski Rejestr Statków S..A., Faraone Poland, Inżynieria Edukacja Zawodowa, Intersafe a Lyreco Company, Milwaukee Polska). Wiele życzeń i ciepłych słów popłynęło ze strony naszych Przyjaciół z innych Oddziałów OSPSBHP.

Drugą część Uroczystej Sesji, zatytułowaną „Służba BHP dziś i w przyszłości: wyzwania i zmieniające się warunki funkcjonowania służby BHP” wypełniły wypowiedzi wygłoszone przez panelistów, przedstawicieli PIP OIP w Gdańsku, Intersafe a Lyreco Company, Milwaukee Polska, czasopisma „PROMOTOR BHP”, Politechniki Gdańskiej oraz OSPSBHP Oddział w Gdańsku. Omówiono szereg zagadnień dotyczących sytuacji służby BHP, jej pozycji w zakładach pracy dziś i jutro, postrzegania służby BHP i zagadnień z zakresu bezpieczeństwa pracy przez pracodawców, a także kierunku, w jaki powinny pójść zmiany prawne, aby poprawić sytuację służby BHP i wzmocnić jej pozycję. Nad całością Panelu Dyskusyjnego czuwał i nadawał prawidłowy bieg Mecenas Arkadiusz Zygmunt, od wielu lat współpracujący z naszą organizacją, służący profesjonalną wiedzą i doświadczeniem, okazujący na co dzień wsparcie i życzliwość.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, osoby chętne zaproszono na spacer po terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie narodziła się Solidarność. Nasi Goście, pod czujnym okiem licencjonowanego przewodnika PTTK Arkadiusza Zygmunta (prywatnie miłośnika historii i architektury) odwiedzili ul. Elektryków i tereny dawnej Stoczni Cesarskiej, Bramę nr 2 symbol Sierpnia ’80, a także zajrzeli do dawnej kuźni, w której wciąż można podziwiać ogromny XIX-wieczny młot kuźniczy o nacisku 800 ton.

Wszystkim Szanownym Gościom, oraz Członkom Oddziału w Gdańsku, którzy swoją obecnością uświetnili obchody Jubileuszu 30-Lecia OSPSBHP Oddział w Gdańsku składamy serdeczne podziękowania.
Do zobaczenia przy następnych wydarzeniach.