Author name: admin

SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE DIIZOCYJANIANY – A OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Zapewne pamiętacie o  ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2020/1149 z dnia 3 sierpnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do diizocyjanianów.  Czy jako służba BHP wiecie, co należy do Waszych obowiązków? Czy …

SUBSTANCJE CHEMICZNE ZAWIERAJĄCE DIIZOCYJANIANY – A OBOWIĄZKI SŁUŻBY BHP Read More »

Relacja Jubileuszu 30-lecia OSPSBHP Oddział w Gdańsku

W dniu 20 października 2023 r. w Sali HAXO HEVELIANUM w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji Jubileuszu 30-Lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku oraz 70-Lecia Służby BHP w Polsce. Udział w obchodach wzięło ponad 110 osób. Patronatu Honorowego udzielili Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Okręgowy …

Relacja Jubileuszu 30-lecia OSPSBHP Oddział w Gdańsku Read More »

Jubileusz 30-lecia oddziału w Gdańsku

W imieniu Zarządu OSPS BHP oddział Gdańsk mamy zaszczyt zaprosić Państwa na: Obchody Jubileuszu 30-Lecia Oddziału w Gdańsku oraz 70-Lecia Służby BHP w Polsce, które rozpocznie Uroczysta Sesja połączona z panelem szkoleniowym, w dniu 20 października 2023 r. w Centrum Konferencyjnym HEVELIANUM – SALA HAXO, ul. Gradowa 6 w Gdańsku. Rozpoczynamy o godz. 11:00. Udział …

Jubileusz 30-lecia oddziału w Gdańsku Read More »

DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, W najważniejszym dla naszej behapowskiej społeczności dniu składamy Wam najlepsze życzenia uznania i poszanowania Waszej codziennej, pełnej przeciwności pracy zarówno ze strony pracowników, o których bezpieczeństwo zabiegacie, jak i pracodawców, których biznesy, dzięki Waszym staraniom są bezpieczne. Życzymy rozwoju zawodowego, zdrowia, wytrwałości i cierpliwości, a także satysfakcji z efektów pracy. …

DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP Read More »

Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków

AGENDA: 8:30 – 9:00 REJESTRACJA 9:00 – 10:00 WYKŁAD WŁODZIMIERZ BIEL, DNV „JAK ZMIERZYĆ POZIOM UFNOŚCI DLA SWOJEJ OCENY RYZYKA BHP, CZYLI W JAKIM STOPNIU MOGĘ POLEGAĆ NA ZAPLANOWANYCH DZIAŁANIACH PREWENCYJNYCH?” 10:00 – 10:30 PRZERWA KAWOWA 10:30 – 12:00 CASE STUDY JOANNA MUSKUS, WOODWARD PRZYMYSŁAW PREIBISCH, INTERSAFE „CZY AUTOMATYCZNE MASZYNY VENDINGOWE MOGĄ ZMIENIĆ PODEJŚCIE DO …

Wektory BHP Intersafe & DNV Forum Praktyków Read More »

„ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY” – seminarium wyjazdowe

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SEMINARIUM:1. Zgłoszenia dokonujemy poprzez podany w mailu link do dnia 26 maja 2023 r.2. Wpłaty za wybraną opcję nr 1 lub nr 2 (bez kosztu noclegu!) kierujemy na konto OSPSBHP Oddział w Gdańsku: ING Bank Śląski 87 1050 1764 1000 0022 6063 2183 do dnia 30 maja 2023 r. z dopiskiem [imię …

„ZAGROŻENIA BIOLOGICZNE W ŚRODOWISKU PRACY” – seminarium wyjazdowe Read More »

Wektory BHP – trzecie spotkanie odbędzie się 30 maja!

Zarząd Oddziału w Gdańsku zaprasza jako Partner wydarzenia wszystkich Członków Oddziału na najbliższe – WEKTORY BHP; forum praktyków. Wektory BHP – trzecie spotkanie odbędzie się 30 maja! Kolejne spotkanie na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa pracy odbędzie się 30 maja w Gdyni przy ul. Łużyckiej 6e (siedziba DNV)   PRELEKCJE: WYKŁAD: Zarządzanie zgodnością a wymagania norm …

Wektory BHP – trzecie spotkanie odbędzie się 30 maja! Read More »

Żegnamy zasłużonego Członka naszej organizacji

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Drogiego Kolegi ś.p. Waldemara Dudka. Żegnamy zasłużonego Członka naszej organizacji, doświadczonego i cenionego  Behapowca XXI wieku, wieloletniego Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Krakowie i Członka Zarządu Głównego. Rodzinie, współpracownikom, koleżankom i kolegom z Oddziału w Krakowie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Zarząd i Członkowie OSPSBHP …

Żegnamy zasłużonego Członka naszej organizacji Read More »