SZKOLENIE W DZIEDZINIE BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

organizujemy następujące szkolenia:

 • Instruktaże ogólne w ramach szkolenia wstępnego pracowników.
 • Szkolenie pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych.
 • Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.
 • Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.
 • Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ośrodek szkolenia oferuje także:

 1. Pomoc w kontroli warunków pracy.
 2. Obsługę działalności firm w dziedzinie BHP.
 3. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej.
 4. Pomoc w sporządzeniu oceny ryzyka zawodowego.
 5. Analizę stanu bhp w firmie.
 6. Pomoc we wdrażaniu Systemu Zarządzania BHP według ISO 45001:2018
 7. Pomoc w opracowaniu instrukcji BHP i planów BiOZ.
 8. Konsultacje w zakresie BHP.

Ośrodek szkolenia przy OSPSBHP o/Gdańsk działa od 1993 r. na podstawie wpisu do rejestru ośrodków edukacji pozaszkolnej Kuratorium Oświaty Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Dbamy nie tylko o samokształcenie, ale również chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Skupiamy w swoich szeregach wykwalifikowanych fachowców z różnych dziedzin.

Realizacja naszych usług jest zaplanowana i przemyślana, oparta na aktualnych wymaganiach prawnych.

Aby zagwarantować najwyższą jakość naszych szkoleń wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością wg PN – EN ISO 9001:2015.

U nas CENA = JAKOŚĆ !

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Oferty proszę przesyłać na: biuro@bhp.pomorskie.pl