Podsumowanie: Od zarządzania BHP do kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie

W dniach 30 września i 01 października 2022 r. odbyło się szkolenie z zorganizowane przez Ogólnopolskie
Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Szkolenie adresowane było dla służby BHP,
pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz społecznych inspektorów pracy. W szkoleniu udział wzięło
ponad 60 osób.

Głównym celem Seminarium było przybliżenie jego uczestnikom wiedzy na temat zagadnienia kultury
bezpieczeństwa, roli przywództwa najwyższego kierownictwa, a także roli świadomości bezpieczeństwa
pracowników w rozwoju kultury bezpieczeństwa, co bezpośrednio przekłada się na wskaźnik wypadkowości w
firmie. Temat ten szeroko omówił pan Artur Wawrzynowski, Trener QES/ Audytor Wiodący BHP i Jakości DNV.
Szkolenie było zorganizowane na wysokim poziomie zarówno organizacyjnie, jak też merytorycznie. Wykładowca
w sposób jasny przedstawił poruszaną problematykę wspierając się przykładami z bogatego doświadczenia
zawodowego. W ocenie uczestników, wykład został przygotowany i poprowadzony na najwyższym poziomie.
Ponadto, uczestnicy Seminarium poznali najnowsze rozwiązania w dziedzinie stosowania środków
ochrony dróg oddechowych. Dopasowanie masek przeciwpyłowych to temat podjęty przez firmę Filter Service ze
Zgierza, dysponującą ogromnym doświadczeniem w zakresie projektowania i wytwarzania środków ochrony
układu oddechowego. Wiceprezes firmy, pan Adam Jabłoński przedstawił najnowsze osiągnięcia i rozwiązania
techniczne, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa przy pracy w warunkach zapylenia. Umożliwił również
uczestnikom seminarium przećwiczenie na specjalistycznym urządzeniu sposobu prawidłowego doboru maski
przeciwpyłowej w zależności od wielkości i kształtu twarzy.

Dzięki uprzejmości Zarządu Zakładów Porcelany Stołowej ?LUBIANA? S.A., uczestnicy Seminarium wzięli
udział w wizycie na terenie zakładu pod kątem praktycznego spojrzenia na aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy
w procesie produkcji porcelany. Podczas tej wizyty szeroko omówiono proces i technologię produkcji porcelany.
Na prośbę przedstawicieli Działu BHP fabryki, uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich bieżących
obserwacji i spostrzeżeń co do funkcjonowania Zakładu pod względem bezpieczeństwa pracy. Pobyt w fabryce
zakończyła wizyta w sklepie firmowym, w którym można było podziwiać, a także nabyć wyroby z bogatej kolekcji
porcelany produkowanej w ?LUBIANIE?. Ponadto, każdy uczestnik otrzymał w prezencie porcelanowy kubek.
Członkowie OSPSBHP Oddział w Gdańsku wyrażają wdzięczność Zarządowi Zakładów oraz osobom bezpośrednio
zaangażowanym w organizację tej niecodziennej wizyty za gościnność i życzliwe przyjęcie.

Na zakończenie Seminarium Prezes Oddziału w Gdańsku Michał Chłopecki podziękował Wykładowcom za
profesjonalne przygotowanie tematów i poświęcenie czasu na spotkanie z Członkami naszej organizacji. Osobne
podziękowania skierował do wszystkich uczestników szkolenia za liczną i aktywną obecność.
Szkolenie wyjazdowe naszej organizacji przebiegło sprawnie, w życzliwej i przyjemnej atmosferze.

OPRACOWANIE: AGNIESZKA CIEŚLA  CZŁONEK ZARZĄDU

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *