Bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi

 PROGRAM SEMINARIUM

10 listopada 2022 r. (czwartek); Urząd Marszałkowski w Gdańsku – Sala Okrągła

 Bezpieczeństwo pracy z substancjami chemicznymi     >>> ZAPISZ SIĘ <<<

10:00 – Otwarcie Seminarium – Michał Chłopecki Prezes Oddziału w Gdańsku.

10:05 – Przepisy BHP dotyczące substancji chemicznych.  – dr Monika Szyrszyng Starszy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku 

  • Obowiązujące przepisy bhp przy substancjach chemicznych,
  • Obowiązki służby BHP w odniesieniu do substancji chemicznych (ocena ryzyka zawodowego, instrukcje, karty charakterystyki),
  • Sprawozdawczość czynników rakotwórczych i mutagennych do 15 stycznia.

11:15 – przerwa kawowa

11:45 – Karta Charakterystyki w świetle przepisów. – dr.inż.  Monika Wasiak – Gromek Biuro ds. Substancji Chemicznych, Naczelnik Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP

  •  Co użytkownicy substancji i mieszanin chemicznych wiedzieć powinni?
  •  Przykładowe błędy w ocenie kart charakterystyk, aktualne formaty kart,
  • Zmiany w przepisach dotyczących kart charakterystyk – rozporządzenie 2020/878,
  • Jak właściwie odczytywać informację z kart charakterystyk – na przykładach
  • Odpowiedzi na nadesłane pytania oraz panel Q & A.

14.00 – Zakończenie Seminarium – Michał Chłopecki Prezes Oddziału w Gdańsku.

>>> ZAPISZ SIĘ <<<

Pobierz program w formie PDF

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *