X lecie Oddziału Słupsk.

JUBILEUSZ X-LECIA OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA
PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP ODDZIAŁ SŁUPSK

W dniu 29 listopada 2019 r., w Hotelu „Wodnik” w Łebie odbyło się Seminarium poświęcone tematowi „Służba BHP wczoraj i dziś”, zorganizowane przez Zarząd Oddziału w Słupsku. Wykładowcami byli przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy O/Słupsk, Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz OSPSBHP O/Słupsk.

Ponadto, wydarzenie to było okazją do świętowania Jubileuszu X-Lecia powstania OSPSBHP Oddział w Słupsku, na który zaproszono członków Oddziału Gdańsk. Nasza delegacja liczyła 12 osób, a przewodniczył jej Prezes p. Marek Nościusz. Dziękując za zaproszenie, w imieniu członków naszego Oddziału przekazał na ręce Prezesa O/Słupsk p. Tomasza Tandka pamiątkowy dyplom z okolicznościowym grawerem.

Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych lat pełnych satysfakcji, motywacji i kreatywności w pracy dla dobra zarówno organizacji, jak i środowiska zawodowego specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Opracowała:
Małgorzata Hillar
sekretarz