SZKOLENIE AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH NA NORMĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

SZKOLENIE AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH
NA NORMĘ SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP ISO 45001

W dniach 13-14 grudnia 2019 r. w siedzibie naszej organizacji w Gdańsku dla członków sekcji ISO 45001 powołanej przy naszym Oddziale w roku 2018 odbyło się szkolenie audytorów wewnętrznych na Normę Systemu Zarządzania BHP oparte na Normach ISO 45001:2018 (SZBHP) oraz 19011:2019 (AUDITOWANIE). Szkolenie dla jej uczestników było płatne.

Szkolenie zorganizował Zarząd OSPS BHP Oddział Gdańsk wraz ze Stowarzyszeniem Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 w Częstochowie. Wykłady poprowadził i rozległą wiedzą podzielił się Prezes Polskiego Forum p. Andrzej Kowalkow.

Szkolenie spotkało się z bardzo dobrym przyjęciem. Słuchacze z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, a zdobyte wiadomości teoretyczne z powodzeniem wykorzystywali pod okiem wykładowcy podczas sobotnich warsztatów. Szkolenie zakończyło się testem. W szkoleniu uczestniczył Prezes Zarządu Marek Nościusz, który stwierdził, że system zarządzania bezpieczeństwem pracy jest jednym z podstawowych elementów profilaktyki mający duży wpływ na usystematyzowanie zagadnień bhp i poprawę warunków pracy.

Opracowała:
Małgorzata Hillar
sekretarz