KONKURS: NAJAKTYWNIEJSZY PRACOWNIK SŁUŻBY BHP.

22 listopada 2019 r. Ratusz Główny Miasta Gdańska

W dniu 22 listopada 2019 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2019 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: etapu regionalnego XXVI edycji ogólnopolskiego konkursu Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, konkursu ?Buduj bezpiecznie”, konkursu na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” oraz na „Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa,  Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku Krzysztof Dośla, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku Stanisław Szukała, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Pomorskiego Adam Liszczewski, Prezydent Pracodawców Pomorza Zbigniew Canowiecki, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszek Rogowicz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP Oddział w Gdańsku Marek Nościusz.
Oficjalnego rozpoczęcia uroczystości dokonał p.o. Okręgowego Inspektora Pracy Mariusz Pokrzywinski. Witając zaproszonych gości, podziękował laureatom za zaangażowanie oraz działania, które owocują realizacją przedsięwzięć na rzecz kultury bezpieczeństwa pracy i dają dowód na to, że zdrowie i życie drugiego człowieka oraz poszanowanie jego pracy stanowią wartości nadrzędne.

Marek Nościusz w swoim wystąpieniu powiedział o znaczeniu współpracy z Państwową Inspekcją Pracy Okręgu Gdańskiego jej wpływu na doskonalenie wiedzy naszych członków. Podkreślił, że bezpieczeństwo pracy jest ważnym elementem w kształtowaniu kultury pracy, kultury osobistej człowieka ale również kultury społecznej, gdzie fundamentalną rolę na terenie zakładu pracy w jej tworzeniu odgrywa pracownik służby BHP.

Podczas uroczystości, jego uczestnicy obejrzeli film o utworzeniu, kształtowaniu się oraz działalności Państwowej Inspekcji Pracy.

Wyniki konkursu „Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”
Miejsce I
– Marek Czarnecki – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku,
II miejsce
– Mariusz Butowski – „Clean-bud” Spółka Jawna w Gdyni,
Miejsce III
– Łukasz Szymerkowski – Mostostal Pomorze Spółka Akcyjna w Gdańsku.