„SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK” seminarium pt.: „Psychologia mobbingu w pracy”

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

W dniu 20 listopada 2019 roku w Gdańsku odbyło się seminarium pt.:

Psychologia mobbingu w pracy”

zorganizowane przez Zarząd OSPS BHP Oddział Gdańsk.

Szkolenie dla pracowników służby BHP odbyło się, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody. Organizatorem i gospodarzem seminarium było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców zaproszono przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA oraz Urzędu Statystycznego. Szkolenie zgromadziło blisko czterdziestu słuchaczy.

Prezes OSPSBHP Oddziału Gdańsk, pan Marek Nościusz, otwierając seminarium, powitał wykładowców i zebranych w sali uczestników seminarium, podkreślając jednocześnie znaczenie nieustannego podnoszenia wiedzy przez nowoczesną służbę BHP. W swoim wystąpieniu odniósł się do Normy ISO 45001:2018, która w dniu 21 marca 2021 r. zastąpi obowiązujące standardy dotyczące BHP. Ponadto zaprosił członków organizacji na spotkanie świąteczne oraz pierwsze po Nowym Roku, styczniowe szkolenie w Urzędzie Miasta Gdańska.

Inspektor OIP w Gdańsku, pani Katarzyna Dubicka-Szlija szczegółowo omówiła zagadnienie mobbingu w oparciu przepisy Kodeksu pracy w powiązaniu z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz najnowsze zmiany w prawie pracy.

Uczestnicy seminarium z zainteresowaniem wysłuchali również wykładu Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego w Gdańsku, pani Marioli Żarnoch. Pani Prezes wyjaśniła różnice pomiędzy konfliktem a mobbingiem, omówiła przyczyny sprzyjające mobbingowi w pracy oraz najistotniejsze kwestie związane z pomocą ofiarom mobbingu.

Urząd Statystyczny w Gdańsku reprezentowały panie Milena Pragacz i Dorota Żeromska-Mielniczuk. W krótkich prezentacjach, na podstawie opracowanych danych statystycznych przedstawiono zebranym warunki pracy w Polsce i w województwie pomorskim w 2018 r., w tym zatrudnienie w warunkach zagrożenia. Omówiono także wypadki przy pracy za 2018 r., zwracając uwagę na zmniejszający się w stosunku do roku poprzedniego wskaźnik wypadkowości.

Podsumowując spotkanie, Prezes Oddziału pan Marek Nościusz, złożył podziękowania wszystkim wykładowcom za interesujące i profesjonalnie poprowadzenie szkolenia, za ciekawe prezentacje i materiały szkoleniowe, a przybyłym licznie słuchaczom za aktywny udział.

Opracowała:

Małgorzata Hillar

Sekretarz Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk