W dniu 7 października 2011 r. w Warszawie odbył się Zjazd Stowarzyszenia

W dniu 7 października 2011 r. w Warszawie odbył się Zjazd Stowarzyszenia, podczas którego zostały wybrane  władze na lata 2011-2015.

Skład Zarządu Głównego:

1. Prezes Zarządu – Marek Nościusz
2. Zofia Formella – o/ Gdańsk
3. Piotr Kaczmarek – o/ Kalisz
4. Andrzej Nowak – o/ Częstochowa
5. Piotr Pietras – o/ Warszawa
6. Grzegorz Szałas – o/ Radom
7. Mariola Śrubarczyk – o/ Katowice

Skład Głównej Komisji Rewizyjnej:

1. Halina Grześkiewicz
2. Zenon Naskręt
3. Danuta Ślęczka
4. Roman Wika
5. Katarzyna Wojcieszak

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

1. Waldemar Bielak
2. Andrzej Brygoła
3. Janina Łukomska
4. Katarzyna Małecka
5. Maria Nowak