Notatka ze szkolenia w Bolszewie w dniach 21-22.10.2011r.

W dniach 21-22.10.2011r. Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował jesienne szkolenie wyjazdowe w Bolszewie – miejscowości położonej na trasie Wejherowo – Lębork.

W szkoleniu wzięło udział 55 członków stowarzyszenia.

Temat „Ocena ryzyka zawodowego jako profilaktyka powypadkowa”

prezentował Inspektor PIP ? Pan Leszek Żmuda. Na wstępie przedstawił dane statystyczne z Unii Europejskiej dotyczące umieralności wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych a w trakcie wykładu odpowiedział na zadane na wstępie pytanie czy ocena ryzyka zawodowego jest lekarstwem na wypadki przy pracy.

Podczas prezentacji tematu inspektor omówił podstawy prawne, z których wynika obowiązek oceny, dokumentowania oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym przy wykonywaniu określonych prac.Wspomniał m.in. o prowadzonejogólnoeuropejskiej kampanii informacyjnej na temat oceny ryzyka zawodowego, której celem było zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Przybliżył hasła „Zdrowie i bezpieczne miejsce pracy. Dobro dla ciebie. Dobro dla firmy.”

Drugi temat szkolenia: „Ocena ryzyka zawodowego związana z występowaniemw środowisku pracy czynników chemicznych i biologicznych w tym ćwiczenia praktyczne prowadziła pani Iwona Weselak z Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gdańsku.

Wprowadzając do tematu omówiła definicje i pojęcia dotyczące analizy i ceny ryzyka zawodowego a następnie sposób wdrażanie zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrona zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki ( Dz. U. nr 81, poz. 716).

Podkreślała, jak istotne jest przy ocenie ryzyka uwzględnienie narażenie pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych, które mogą być przyczyną m.in. zakażenia, alergii lub zatruć. Przedstawiła klasyfikację czynników biologicznych zgodnie z poziomem ryzyka zakażenia oraz wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych.

Podczas prezentacji oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem w środowisku pracy czynników chemicznych przedstawiła podstawy prawne w tym zakresie oraz obowiązki pracodawcy.Zwróciła uwagę na trzy zmienne mające istotny wpływ na wyznaczenie poziomu ryzyka tj. zagrożenie daną substancją chemiczną, działanie jej na środowisko oraz ilość substancji użytej podczas pracy. Po dokonaniu oszacowania ryzyka wg kategorii zagrożeń omówiła istotę działań prewencyjnych.

Ostatnia część szkolenia poświęcona była ćwiczeniom. Na podstawie otrzymanych materiałów szkoleniowych tym kart charakterystyki preparatów a także przykładowej Karty ceny ryzyka zawodowego na szkodliwe czynniki biologiczne oraz Karty ocena ryzyka pracownika narażonego na czynniki chemiczne, wszyscy uczestnicy wspólnie dokonywali m.in. oceny ryzyka przy stosowaniu preparatu aceton oraz kreta do udrażniania rur.

Prezentująca materiał szkoleniowy pani Iwona Weselak chętnie udzielała odpowiedzi na zadawane w trakcie ćwiczeń pytania .

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem w szczególności wśród pracowników zatrudnionych w zakładach pracy w których występują czynniki chemiczne i biologiczne tj. placówkach służby zdrowia, produkujących żywność i innych.

Podczas uroczystej kolacji wszyscy zebrani wymieniali wzajemne doświadczenia zawodowe oraz bawili się przy muzyce. Osoby zainteresowane korzystały również z zajęć rekreacyjnych, którymi dysponował hotel . L.B.