Oddział Gdańsk OSPS BHP Muzeum Historyczne Miasta Gdańska Dwór Artusa 4 listopada 2011 r.

Oddział Gdańsk OSPS BHP Muzeum Historyczne Miasta Gdańska ? Dwór Artusa 4 listopada 2011 r.

W dniu 4 listopada 2011 r. w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska w Dworze Artusa odbyło się uroczyste podsumowanie XVIII edycji działalności prewencyjno-promocyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Wyłonieni zostali laureaci prestiżowego konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, a także konkursu: „Najaktywniejszy pracownik służby BHP”.

Wśród zaproszonych gości, których przywitał gospodarz Galii Okręgowy Inspektor Pracy – Mieczysław Szczepański byli: Z-c GIP Pani Minister Małgorzata Kwiatkowską, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek oraz Prezes OSPS BHP Marek Nościusz.

Prezes Marek Nościusz w swoim wystąpieniu pogratulował pracodawcom wyróżnień w szczególności podkreślił wkład pracowników służby bhp w krzewieniu kultury bhp i dobrych praktyk w wyróżnionych zakładów pracy. Wierzy, że laureatów konkursu charakteryzuje głębokie zrozumienie, że bezpieczeństwo pracy opłaca się, że ponoszone na nie nakłady zwracają się po wielokroć. Pogratulował członkom naszego Stowarzyszenia, którzy zostali docenieni za swoją pracę na rzecz promowania bezpiecznych warunków pracy oraz pracy społecznej dla środowiska służby bhp.

Konkurs miał na celu promowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz inspirowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych miejsc i warunków pracy. Podczas uroczystej gali zostały wręczone statuetki dla „najaktywniejszych pracowników służby bhp”. Wśród wyróżnionych zakładów pracy I miejsce otrzymała GRUPA Lotos S.A. Prestiżowe i zaszczytne wyróżnienie w konkursie dla najlepszego pracownika służby bhp województwa pomorskiego otrzymali członkowie OSPS BHP O/ Gdańsk – Ryszard Frelich Główny Inżynier ds. BHP i PPOŻ, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. w Gdańsku i Jan Kozłowski starszy inspektor BHP, firma budowlana MEGA S.A. w Gdyni, zajmując jednocześnie II miejsce oraz Zofia Formella Prezes OSPS BHP O/Gdańsk, która otrzymała z rąk Pani Minister statuetkę za zajęcie I miejsca.

Programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy maja na celu realizację przez pracodawców przepisów z zakresu organizacji bezpiecznej pracy i prawnej ochrony pracy i przynoszą wiele pożytecznego w poprawie stanu bhp w zakładach pracy.