Konferencja w Sopocie „Bezpieczne miejsce pracy na budowie”

Konferencja w Sopocie ?Bezpieczne miejsce pracy na budowie?

22 września 2011 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta w Sopocie odbyła się Konferencja zorganizowana w ramach informacyjnej kampanii społecznej ?Bezpieczne miejsce pracy? koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Organizatorami konferencji była pani Halina Zbikowska – członek Sieci Ekspertów ds. BHP oraz pan Mariusz Butowski ? członek Liderów Bezpiecznej Pracy.

Odział Gdański Stowarzyszenia objął patronatem organizowaną konferencję.

W trakcie konferencji przedstawiono m.in. Działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy w budownictwie jako jednego z sektorów o najwyższej wypadkowości. Analizując wypadkowość wskazano na przyczyny wypadków przy pracy oraz prowadzone w tym zakresie działania prewencyjne. Przedstawiono również główne kierunki prac naukowo-badawczych dotyczących budownictwa.

Podczas prelekcji tematu Kształtowanie probezpiecznej postawy pracowników firm budowlanych wskazano na różne postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy.

Temat prowadzonej przez Państwowa Inspekcję Pracy Kampanii Informacyjno-Prewencyjnej w Budownictwie w latach 2009-2011 przedstawili przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku pod kierunkiem Okręgowego inspektora Pracy Pana Mieczysława Szczepańskiego.

. Zwrócono uwagę na pojawiające się w kampanii hasła  „JAKI ŚLAD ZOSTAWISZ PO SOBIE?”, „BEZPIECZNA BUDOWA” ,” SZANUJ ZYCIE ” ,” BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI”.

Historię powstania służby bhp w Polsce i idę ustanowienia 19 września jako Dnia pracownika służby bhp omówił Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Marek Nościusz.

Dobre praktyki bhp z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy na budowach oraz przy budowie stadionu w Gdańsku omówili przedstawiciele PGE ARENA Gdańsk oraz firm: STABILATOR Sp z o.o., IPB Sp z o.o. , AQUA-SOPOT, ALSTAL.

Podczas Konferencji Okręgowy Inspektor Pracy PIP oraz Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP wręczyli wyróżnionym pracownikom służby bhp z województwa pomorskiego  listy gratulacyjne oraz dyplomy za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, życząc dalszych sukcesów oraz przyjemności z wykonywanych obowiązków na rzecz kultury bezpieczeństwa.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Stanisław Stadler
– Mariusz Butowski
– Liliana Borkowska
– Stefan Chojnicki
-Irmina Kopańko
-Lidia Matusik
– Marcin Marszałkowski
– Katarzyna Małecka
-Ryszard Frelich
– Grażyna Niedzielska
– Piotr Piechowicz
– Maciej Świerzy
– Halina Żbikowska
– Maria Stopa
– Anna Rychel-Winnicka

Konferencje zakończyła dyskusja i wolne wnioski.