UWAGA INFORMACJA DOTYCZĄCA Z-KW; Statystyczna Karta Wypadku.

Główny Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że zgodnie z Programem badań statystyki publicznej na rok 2019, rejestrowanie części I statystycznych kart wypadku na formularzu elektronicznym Z-KW-2019, udostępnione będzie na portalu sprawozdawczym GUS do dnia 22 stycznia 2020 r.

Prosimy, aby w tym terminie uzupełnić wszystkie niezarejestrowane karty wypadku z datą zdarzenia z roku 2019 (lub z lat wcześniejszych).

W celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowego sporządzenia sprawozdania prosimy kontaktować się za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego lub telefonicznie z Urzędem Statystycznym w Gdańsku (dane do kontaktów dostępne są na stronie http://form.stat.gov.pl/formularze/przewodnik/kontakt/spr/spr_gdansk_Z-KW.pdf).

Edycję Z-KW-2020 można uruchamiać od 19 stycznia 2020r.