SPOTKANIE WIGILIJNE, GDAŃSK, 17 GRUDNIA 2019 R.

SPOTKANIE WIGILIJNE, GDAŃSK, 17 GRUDNIA 2019 R.

W dniu 17 grudnia 2019 r. w siedzibie OSPSBHP Oddział Gdańsk odbyło się spotkanie wigilijne Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 osób, w tym przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku w osobach Mariusz Pokrzywinski Okręgowy Inspektor Pracy, Agnieszka Dobrodziej Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru oraz Izabela Struczyńska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych.

Marek Nościusz, Prezes Oddziału, w krótkim wystąpieniu podsumował mijający rok 2019 , który obfitował w ważne wydarzenia dla naszej organizacji, którymi zawsze są szkolenia podnoszące wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2019 r. zorganizowano osiem szkoleń, w tym dwa wyjazdowe.

W tym roku Zarząd Oddziału uhonorował specjalną nagrodą najbardziej zasłużonych członków naszej organizacji. Nagroda „LAUR BEZPIECZEŃSTWA PRACY” opatrzona jest łacińskim napisem SECURITAS LABORIS SUPREMA LEX ESTO, co w tłumaczeniu na język polski oznacza: BEZPIECZEŃSTWO PRACY NAJWYŻSZYM PRAWEM NIECH BĘDZIE. W gronie wyróżnionych znaleźli się: pierwszy wieloletni Prezes Oddziału Gdańsk p. Stanisław Stadler, Prezes poprzedniej kadencji p. Zofia Formella oraz długoletni Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego p. Lidia Matusik. „LAUR BEZPIECZEŃSTWA PRACY” przekazany został Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, na ręce Okręgowego Inspektora Pracy p. Mariusza Pokrzywińskiego, w uznaniu za wieloletnią partnerską współpracę, która w istotny sposób przyczynia się do promowania bezpiecznego i przyjaznego pracownikowi środowiska pracy. Jednocześnie Dyplomami za zaangażowanie w roku 2019 na rzecz naszej organizacji zostali wyróżnieni: koleżanka Liliana Borkowska i koledzy Michał Butowski oraz Ryszard Frelich.

Spotkanie wigilijne przebiegło w pełnej życzliwości, serdecznej atmosferze. Uczestnicy spotkania złożyli sobie, łamiąc się opłatkiem, wzajemnie życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego 2020 Roku.