W dniu 6 grudnia 2019 roku w Katowicach odbyła się Rada Stowarzyszenia.

RADA STOWARZYSZENIA

W dniu 6 grudnia 2019 roku   w Katowicach odbyła się Rada   Stowarzyszenia, w której Oddział Gdańsk był reprezentowany przez Marka Nościusza Prezesa Oddziału oraz Ryszarda Frelicha członka Komisji Rewizyjnej, na której Zarząd Główny dokonał podsumowania roku 2019 i przedstawił propozycje pracy na rok 2020.

W Planie Pracy Zarządu Głównego znalazła się organizacja stoiska oraz konferencji podczas Międzynarodowych Targów Bezpieczeństwa i Ochrony Pożarowej SAWO w Poznaniu,
zaplanowane na 21-23 kwietnia 2020 r.

Ponadto na 14-17 maja 2020 r. zaplanowano wyjazd studyjny do firmy Centurion, mieszczącej się w Thetford w Wielkiej Brytanii producenta hełmów ochronnych.

Kolejnym przedsięwzięciem zaplanowanym w roku 2020 to IV Ogólnopolskie Forum Służby BHP. Termin Forum wyznaczone jest na 17-18 września 2020 r.

W dniu 17 czerwca 2020 r. zaplanowano kolejną Radę Stowarzyszenia, a w dniu 4 grudnia 2020 r. spotkanie wigilijne.

Na posiedzeniu Rady Marek Nościusz jako jeden z nielicznych zabrał głos stwierdzając, że obecna Rada Stowarzyszenia zatraciła swój pierwotny kształt. Zdecydowanie inny niż zapisy Statutu. Została przede wszystkim powołana jako ciało doradcze i opiniodawcze Zarządu Głównego Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą Prezesi Zarządów Oddziałów. Celem jej powołania to między innymi określanie kierunków działania Stowarzyszenia z jednoczesnym wyznaczaniem celów jego rozwoju na najbliższy rok. W odpowiedzi na przedstawione tezy Marek Nościusz otrzymał odpowiedź, że to posiedzenie jest wyjątkowe gdyż ma charakter okazjonalny, związany z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.

W swoim wystąpieniu Marek Nościusz zwrócił też uwagę na to, że nie wszystkie Oddziały w sposób regularny odprowadzają środki finansowe do Zarządu Głównego, podając przykład pozytywnej działalności Oddziału Gdańskiego, z którego na konto ZG odprowadzono w roku 2019 łączną kwotę 5.764,00 zł co stanowi 11,5% wszystkich wpłat z Oddziałów na rzecz Zarządu Głównego. W kontekście tej wypowiedzi otrzymał zapewnienie, że Zarząd Główny będzie wyjaśniał w Oddziałach powód nie płacenia ustalonych zobowiązań finansowych.

Jednocześnie w trakcie posiedzenia Rady Stowarzyszenia, dwóch członków Zarządu podzieliło się wiedzą między innymi na temat „Przyczyny źródłowe wypadków” oraz Projektowanie szkoleń i sztuka prezentacji”.

Całość posiedzenia Rady Stowarzyszenia trwała około 4-ech godzin. Spotkanie zakończono o godzinie 14 -ej. Po zakończeniu posiedzenia Rady Stowarzyszenia uczestnicy udali się na obiad, po którym planowana była wycieczka do kopalni srebra a wieczorem uroczysta kolacja. Marek Nościusz bezpośrednio po zakończeniu Rady Stowarzyszenia powrócił do Gdańska .

Marek Nościusz

Prezes Zarządu
Oddział Gdańsk