Szkolenie OSPS BHP O/Gdańsk Urząd Miasta Gdańska 28.01.2020 r.

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk zaprasza Członków Stowarzyszenia na Seminarium

 pt.: „BHP a statystyka”  które odbędzie się

w sali konferencyjnej nr 107 Urzędu Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12.

w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek).

Rejestracja uczestników o godz. 9.30. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

 

Temat działań prewencyjnych PIP na rok 2020 oraz stan wypadkowości w województwie pomorskim w 2019 r. omówią przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku.

W drugiej części Seminarium odbędą się warsztaty z zakresu poprawnego wypełniania Statystycznej Karty Wypadku oraz Sprawozdania o warunkach pracy Z-10. Temat ten omówią przedstawiciele Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia bardzo proszę przesłać na adres ospsbhp.gdansk@gmail.com do dnia 26 stycznia br. Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach.

 

Serdecznie Państwa zapraszamy.

KARTA ZGŁOSZENIA

SZKOLENIE_PROGRAM