Spotkanie Wigilijne OSPSBHP O/GDAŃSK

W dniu 13 grudnia 2016 r. w restauracji Hotelu LOGOS przy ul. Uphagena 28 w Gdańsku , miało miejsce spotkanie wigilijne Oddziału Gdańsk, w którym uczestniczyło ponad 80 Członków.

Spotkanie odbyło się w miłej świątecznej atmosferze. Swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Pan Krzysztof Lisowski oraz Kierownik Sekcji wypadkowej Pan Inspektor Tomasz Czajka. Pan Lisowski podsumował mijający rok, dziękując za dotychczasową współpracę w organizowaniu wielu różnych przedsięwzięć mających na celu promowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy. Ponadto zasygnalizował nowości prawne, które czekają nas w 2017 r.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia przez Prezesa Zarządu Marka Nościusza wyróżnień i podziękowań dla założycieli Oddziału Pani Marii Stopa oraz Pana Edmunda Szutenberga.

Nowym członkom Oddziału wręczono legitymacje członkowskie oraz przypinki z logo Stowarzyszenia.

Ponadto kilku Członków Oddziału wyróżniono dyplomami okolicznościowymi i talonami na prenumeratę czasopisma branżowego za wspieranie i aktywną działalność na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Oddziału, zgodnie z coroczną tradycją, ufundował po kalendarzu ściennym i książkowym dla każdego Członka obecnego na uroczystości. Całość przedsięwzięcia została sfinansowana ze środków Oddziału oraz dzięki funduszom wypracowanym przez Ośrodek Szkoleniowy.

v-ce Prezes Zarządu

Michał Chłopecki