Łódź – Posiedzenie Zarządu Głównego

W dniu 9 grudnia 2016 roku w Łodzi odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Oddziału . W trakcie Posiedzenia odbyły się szkolenia członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej . Nasz Oddział na szkoleniu reprezentowali przedstawiciele OKR Zofia Formella i Ryszard Frelich.

Jednocześnie zespół powołany przez Zarząd Główny przedstawił propozycje zmian w Statucie i wskazał , że należy zorganizować Zjazd w celu dostosowania obecnych zapisów Statutu do aktualnie obowiązującej Ustawy – Prawo o Stowarzyszeniach. Zjazd zaplanowano na 12 maja 2017 roku.

Koleżanka z Oddziału Rzeszów omówiła kwalifikacje służby bhp w krajach europejskich. Prezes Zarządu Głównego podsumowała rok 2016 i przedstawiła zarys planu pracy na rok 2017 , gdzie jednym z elementów działalności będzie Kongres służby BHP.

Na koniec spotkania wręczono wyróżnienia dla najaktywniejszych Oddziałów wśród, których był Nasz Oddział. Wyróżnienie otrzymaliśmy za uczestnictwo w organizacji wspólnego z PIP przedsięwzięcia , jakim jest od kilku lat organizowany konkurs na „Najaktywniejszego pracownika służby bhp” .
Jesteśmy jednym w Polsce Oddziałem Stowarzyszenia co taki konkurs od lat przeprowadza. Nagrodę odebrał Michał Chłopecki.

Oprócz ww. osób Oddział Gdańsk reprezentowany był przez Małgorzatę Hillar sekretarz Zarządu Oddziału, Katarzyna Małecką wiceprzewodniczącą GSK i Przewodniczącą Sądu Oddziałowego oraz Marka Nościusz.

M. Nościusz