CIOP – PIB Warszawa

W dniu 16 grudnia 2016 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie kampanii społecznej CIOP – PIB pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” połączone z wręczenie dyplomów Partnerom.
Celem kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” było rozwijanie partnerskiej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami w obszarze ochrony zdrowia pracujących poprzez wymianę dobrych praktyk, upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników i pracodawców z zakresu promocji zdrowia. Promocja zdrowia w miejscu pracy, będąca jednym priorytetów polityki Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych, wpływa bowiem na obniżenie kosztów ekonomicznych i społecznych wynikających z absencji chorobowej, wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W realizację działań tegorocznej kampanii włączyło się 36 oficjalnych partnerów kampanii (instytucji, organizacji i przedsiębiorstw z całego kraju w tym OSPSBHP Oddział Gdańsk). We współpracy z partnerami na terenie całego kraju przygotowano i zorganizowano 53 przedsięwzięcia, w których uczestniczyło ponad 15 tys. osób – przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji z różnych sekcji gospodarki. Za organizację kampanii w naszym Oddziale odpowiadał kolega Mariusz Butowski członek Zarządu.
Dyplom w imieniu Oddziału Gdańsk odebrał Marek Nościusz Prezes Zarządu.

Więcej informacji o działaniach kampanii: www.ciop.pl/zdrowa-praca