Badanie wypadków przy pracy 24 stycznia 2017 r.

Badanie wypadków przy pracy 24 stycznia 2017 r.

W dniu 24 stycznia 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP zatytułowane „Badanie wypadków przy pracy”. Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Wydarzenie, otwierające rok 2017, zorganizowane zostało w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Tematyka zachęciła do udziału również wiele osób niezrzeszonych, gdyż wypadki przy pracy są zdarzeniami złożonymi, a ustalanie i badanie ich przyczyn wymagają od zespołu powypadkowego dokonania rzetelnej i wszechstronnej analizy wielu okoliczności .

Zagadnienie odpowiedzialności zespołu powypadkowego za ustalenia dotyczące przyczyn wypadków przy pracy przybliżył słuchaczom starszy inspektor pracy przy OIP w Gdańsku pan Tomasz Czajka. Przedstawił również metody badania wypadków przy pracy, podkreślając rolę, jaką odgrywa w tej kwestii ocena ryzyka zawodowego. Ponadto pan Inspektor omówił najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy, a także orzecznictwo w tej kwestii Sądu Najwyższego.

Kolejny wykładowca, pani Dorota Żeromska – Mielniczuk, specjalista w Ośrodku Statystyki Warunków Pracy w Głównym Urzędzie Statystycznym w Gdańsku, wyjaśniła sposoby wypełniania Statystycznej Karty Wypadku.

W drugiej części spotkania szkoleniowego, Naczelnik Wydziału Świadczeń Emerytalno-Rentowych ZUS w Gdańsku, pani Barbara Makowska, przedstawiła obszerną prezentację na temat wymagań prawnych co do uznania zdarzenia za wypadek przy pracy oraz sposobów, jakimi wymagania te są realizowane w praktyce.

Przedstawiciel firmy 3M, pan Mateusz Robaszkiewicz, zaprezentował uczestnikom szkolenia najnowocześniejsze środki ochrony indywidualnej, tym razem zabezpieczające narzędzia przed upadkiem z wysokości. W prezentacji zawarł wiele ważnych informacji dotyczących skutków nieprawidłowego posługiwania się i zabezpieczania narzędzi w środowisku pracy.

Szkolenie zamykało wystąpienie członka Zarządu, pana Marcina Marszałkowskiego, który w ramach „Dobrych praktyk BHP” udostępnił zgromadzonym materiały w formie prezentacji i filmu, mówiące o sposobach monitorowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych w zakładzie pracy.

Prowadzący spotkanie, prezes Oddziału pan Marek Nościusz, podkreślił, że badanie wypadków przy pracy, analiza ich przyczyn i okoliczności, a także analiza wypadkowości w zakładzie pracy jest ważnym elementem monitorowania środowiska pracy i ma istotne znaczenie dla prewencji wypadkowej i jest obowiązkiem pracownika służby BHP.

Wyraził także podziękowania wszystkim wykładowcom za ciekawe i profesjonalnie przygotowane prezentacje tematów, a przybyłym słuchaczom za liczny i aktywny udział.

Małgorzata Hillar

sekretarz

 

PROGRAM SZKOLENIA