22 listopada 2016 r. Sala 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

22 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się cykliczne spotkanie szkoleniowe dla pracowników służby bhp zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk OSPSBHP. W szkoleniu uczestniczyło 78 osób. Tematem szkolenia było Zarządzanie oceną ryzyka zawodowego. Jak wiemy ocena ryzyka ma za zadanie zapobiegać skutkom zagrożeń zawodowych czyli wyeliminowanie ryzyka lub jego ograniczenie do minimum. Wykładowcy w swoich wystąpieniach podkreślali, że aby ocenić ryzyko należy ustalić jakie zagrożenia występują w środowisku pracy, jakie jest źródło tych zagrożeń oraz jaką posiadają charakterystykę. Obecne wymagania prawne nakładają na pracodawcę szeroki zakres obowiązków dotyczących oceny ryzyka wynikających z Kodeksu pracy, rozporządzeń w sprawie narażenia na hałas, czynniki chemiczne czy biologiczne lub transport ręczny i na ten temat wykład wygłosiła st. inspektor pracy Pani Dr. n. chem. Monika Szyrszyng. Wykładowca Politechniki Gdańskiej Jerzy Grabosz w swoim wystąpieniu omówił metody badań zagrożeń i szacowania ryzyka od metody matrycowej wg normy 18002, poprzez metodę wskaźnikową Risk Score czy metodę pięciu kroków. Przedstawicielka PSSE z Gdańska mgr Małgorzata Galewska stwierdziła, że ocena ryzyka zawodowego czynników chemicznych często sprawia trudność ze względu na dużą liczbę substancji i nie znajomość zagrożeń związanych z nimi. Ważną rolę w ocenie czynnika chemicznego spełnia karta charakterystyki substancji lub preparatu chemicznego. Bardzo interesujące wystąpienie przedstawił kol. Michał Frąckiewicz, który na przykładzie zakładu pracy, w którym pracuje firmy Rolls – Royce z Gniewa, przedstawił zaangażowanie pracowników w ocenie ryzyka zawodowego.

Podsumowując prowadzący spotkanie Marek Nościusz podkreślił ważność dokumentowania oceny ryzyka zawodowego, informowania o ryzyku, oraz o potrzebie udziału pracowników w ocenie ryzyka zawodowego zauważając szczególną rolę służby BHP.