17 listopada 2016 r. Ratusz Główny Miasta Gdańska

W dniu 17 listopada 2016 r. w reprezentacyjnej Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2016 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Przedstawiciel Głównego Inspektora Pracy Sekcji Prewencji i Promocji Pan Wojciech Gonciarz, Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku Pani Agnieszka Kraszewska – Godziątkowska, przedstawiciele władz organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Konkursy organizowane były w czterech kategoriach:

1. „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i odnosił się do pracodawców z województwa pomorskiego, którzy osiągnęli sukces, promując działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz poszanowania praw pracowniczych,

2. „Buduj bezpiecznie”, którego celem było promowanie wykonawców robót budowlanych, zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych.

3. „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”.

4. „Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Galę otworzyła Pani Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska – Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku, która w swoim wystąpieniu powitała wszystkich przybyłych na uroczystość gości i pogratulowała wszystkim Laureatom konkursów. W swoim wystąpieniu podkreśliła również wagę starań Państwowej Inspekcji Pracy, która od wielu lat rozszerza swoją działalność mającą na celu zapobieganie wypadkom przy pracy, ochronę zatrudnionych, poszukując jednocześnie nowych rozwiązań poprawiających warunki pracy eliminujących zagrożenia dla zdrowia i życia w środowisku pracy.

Miło nam poinformować, że w konkursie „Najaktywniejszy Pracownik Służby BHP” Laureatami zostali nasi członkowie:

I miejsce (ex aequo) – Pan Michał Chłopecki i Pan Michał Frąckiewicz

II miejsce (ex aequo) – Pani Małgorzata Frelich i Pan Wojciech Michalski

III miejsce (ex aequo) – Pani Alicja Ataman i Pan Ryszard Kaszubowski

Jednocześnie firma Satel Sp. z o.o. z Gdańska zajmująca się produkcją i sprzedażą urządzeń elektronicznych została wyróżniona nagrodą „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” , w której jako pracownik służby bhp jest zatrudniona nasza koleżanka Małgorzata Polinceusz.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Małgorzata Hillar sekretarz