Pomorskie Forum Bezpieczeństwa Służby i Pracy Formacji Mundurowych – Zdrowie pracowników zyskiem firmy – Konferencja 19.10.2016r. – Podsumowanie

[gview file=”http://bhp.pomorskie.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-z-Forum-Bezpieczeństwa-Służby-i-Pracy-Formacji-Mundurowych.pdf”]