Podsumowanie Konferencji „Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa” w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma z dnia 24 października 2016r.

Konferencja „Zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa” w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma

W  43. tygodniu roku w Europie obchodzimy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Po kampanii „Partnerstwo dla prewencji” w 2013 r.  oraz „Stres w pracy? Nie, dziękuję” w 2014 r. przyszedł czas na trzecią już Konferencję  w Polpharmie, która odbyła się w dniu 24 października 2016 r.

Tematem tegorocznej konferencji była zdrowa praca i efektywna współpraca międzypokoleniowa. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Korporacyjną Służbę BHP we współpracy z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w ramach kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, której hasło brzmi: „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”.

Celem kampanii jest :

* promowanie zrównoważonej pracy i zdrowego starzenia się oraz podkreślenie znaczenia profilaktyki zdrowotnej w całym życiu zawodowym.

* zapewnienie zarówno pracodawcom, jak i pracownikom informacji i praktycznych narzędzi do zarządzania bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się pracowników.

* ułatwienie wymiany informacji i upowszechnianie najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Konferencja  w Polpharmie doskonale wpisała  się  w motto Polpharmy „Ludzie pomagają Ludziom”. Wykłady na Konferencji dotyczyły miedzy innymi ergonomii miejsca pracy z komputerami stacjonarnymi i przenośnymi, dbałości o zdrowie pracowników oraz promocji zdrowia w miejscu pracy oraz zarządzania zespołami wielopokoleniowymi. W konferencji uczestniczyli, poza pracownikami Grupy Polpharma, przedstawiciele lokalnej społeczności, instytucji, urzędów, inspekcji sanitarnej, PIP. W Konferencji wzięły udział 82 osoby, w tym członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP .

Korporacyjna Służba BHP Polpharmy zaprasza na kolejne wydarzenie za rok.