Nowi pracownicy służby BHP.

Nowi pracownicy służby BHP.

W dniach 17 czerwca i 1 lipca br. na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbyło się wręczenie Zaświadczeń potwierdzających ukończenie studiów podyplomowych w zakresie BHP. W uroczystości tej uczestniczyła Pani Zofia Formella i Marek Nościusz reprezentujący Stowarzyszenie.
Oddział Gdański Stowarzyszenia kilka lat temu objął patronatem uczelnie i kontynuuje tą współpracę z dobrym skutkiem do tej pory. Przychylność władz uczelni pozwala na nieodpłatnie skorzystanie z sal wykładowych uczelni przy organizacji spotkań szkoleniowych Stowarzyszenia.
W tym roku uczelnie ukończyło około 80 słuchaczy studiów podyplomowych bhp. Dla wyróżniających członków naszego Stowarzyszenia, którzy ukończyli uczelnie z wynikiem bardzo dobrym Prezes Pani Zofia Formella wręczyła pamiątkowy List gratulacyjny i książki. Nagrodami uhonorowano: Romana Majkowskiego, Agnieszkę Szwoch Żbikowską i Zuzannę Cisło. Kilku słuchaczy uczelni zadeklarowało wstąpienie w nasze szeregi, co jest elementem bardzo pozytywnym. Spotkanie zakończyło się w bardzo miłej atmosferze, pokrojeniemi skonsumowaniem tortu.