Rzeszów 23-24.09.2016 r. „Współczesna rola służby BHP w firmie gwarancją jakości bezpieczeństwa oraz wymiernych korzyści dla pracodawcy i pracownika”.

Rzeszów 23-24.09.2016 r.

W dniach 23 – 24 września br. w Albigowej k. Łańcuta Marek Nościusz uczestniczył na zaproszenia Oddziału Rzeszów OSPSBHP w seminarium „Współczesna rola służby BHP w firmie gwarancją jakości bezpieczeństwa oraz wymiernych korzyści dla pracodawcy i pracownika”. W panelach seminaryjnych wystąpili przedstawiciele kilkunastu Oddziałów naszego Stowarzyszenia oraz przedstawiciele służby BHP Czech i Węgier. Marek Nościusz w swoim wystąpieniu podkreślił dotychczasową rolę jakie spełnia Stowarzyszenia w doskonaleniu wiedzy pracowników służby bhp, która przekłada się na bezpieczeństwo w zakładach pracy. Powiedział o potrzebie rozwoju regionalnych ośrodków szkoleniowych oraz potrzebie utworzenia samorządu zawodowego.