Międzynarodowe Targi Poznańskie

W dniu 15 czerwca 2011 r. prezes – ZG Marek Nościusz, podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich w imieniu Stowarzyszenia odebrał medal z okazji 90 lecia istnienia targów. Medal przyznany był dla Stowarzyszenia w dowód uznania działalność z zakresu przedsięwzięć prewencyjnych i edukacyjnych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podkreślić należy, że Stowarzyszenie było partnerem branżowym Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, zorganizowanego w ramach największych w Polsce targów w nowoczesnych technologii dla przemysłu ITM Polska.

W dniu 16 czerwca br. podczas MTP ZG Stowarzyszenia zorganizował konferencję na temat „Zarządzanie bezpieczeństwem pracy a środki ochrony indywidualnej”.Konferencję prowadził Marek Nościusz. Jako prelegenci udział wzięli: dr Jerzy Karczewski, Pan Rafał Hrynyk z CIOP-PIB, przedstawiciele firmy ROBOD Ryszard Szefler i Szymon Jasiński, Pan Adam Jabłoński z firmy FILTER SERVICE. P. Paweł Bębenek z Firmy BATA INDUSTRIALS oraz nadinspektor Jarosław Nyzio Państwowej Inspekcji Pracy. Każdy z nich stwierdził, że prawidłowy dobór ŚOI na konkretnych stanowiskach pracy z uwzględnieniem cech osobniczych pracowników oraz prawidłowe stosowanie, poparte właściwym szkoleniem włączone do systemu zarządzania bhp da największy wpływ na bezpieczeństwo pracownika.