Najważniejsze zmiany prawne w 2023 roku

 W dniu 11 stycznia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 12.00 odbyło się seminarium zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Dzięki uprzejmości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku nasi Członkowie mogli spotkać się w Sali im. Lecha Bądkowskiego (Sala Okrągła). Udział w seminarium wzięło ponad 70 osób. 

Seminarium otworzył Prezes OSPSBHP Oddział w Gdańsku pan Michał Chłopecki, witając wszystkie licznie zgromadzone w Sali Okrągłej osoby.  Omawiając cel spotkania, podkreślił, że zapowiadane zmiany w przepisach prawa pracy na 2023 r. niosą ze sobą wiele wyzwań nie tylko dla pracodawców, ale również dla służby BHP. Stąd pilna potrzeba zapoznania Członków naszej organizacji z wymaganiami prawnymi, aby swoją wiedzą mogli służyć w codziennej pracy zawodowej.

Wykład przygotował i poprowadził Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku pan Aleksander Zając. Poruszane tematy dotyczyły Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, Dyrektywy work-life balance, regulacji zasad pracy zdalnej w kodeksie pracy oraz możliwości, jakie nowe przepisy dają pracodawcom w kwestii kontroli obecności w organizmie pracownika alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Poruszane podczas seminarium tematy wzbudziły duże zainteresowane uczestników. Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, na które pan Nadinspektor merytorycznie i cierpliwie odpowiadał i które rzeczowo wyjaśniał.  

Na zakończenie Prezes Oddziału w Gdańsku podziękował Wykładowcy za profesjonalne przygotowanie tematów i poświęcenie czasu na spotkanie z Członkami naszej organizacji. Słowa podziękowania skierował również do wszystkich uczestników seminarium za liczne przybycie i aktywność. 

          OPRACOWANIE: MAŁGORZATA HILLAR – SEKRETARZ ZARZĄDU

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *