Walne zebranie + Aktualne zmiany w Z-KW. Przedstawienie rozporządzenia i wszelkich zmian w tym zakresie w 2023 r. dla służby BHP

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału w Gdańsku w celu dokonania wyborów Delegatów na Zjazd na kadencję 2023 – 2027.

Zebranie odbędzie się w dniu 9 lutego 2023 r. [czwartek] w Sali im. Lecha Bądkowskiego (Sala Okrągła) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku ul. Okopowa 21/27.

I termin Zebrania wyznacza się na godz. 12.00.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie,

II termin Zebrania wyznacza się na godz. 12.30.

Prosimy Państwa o obecność, ponieważ w sytuacji nieosiągnięcia kworum w II terminie Zebranie nie odbędzie się, a Oddział w Gdańsku, jako największy w Polsce, pozostanie na najbliższe cztery lata bez Delegatów na zjazdy.

Walne Zebranie połączone zostanie z seminarium pt. „Aktualne zmiany w Z-KW. Przedstawienie rozporządzenia i wszelkich zmian w tym zakresie w 2023 r. dla służby BHP”. Seminarium przygotuje i poprowadzi przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Początek o godz. 9.30.

Jednocześnie, pragniemy serdecznie podziękować Państwu za udział w ankiecie, zgodnie z którą 87% ankietowanych wybrało Walne w czasie, w jakim organizujemy to wydarzenie. Szczegółowe wyniki widocznej poniżej ankiety przedstawi Prezes Oddziału podczas Walnego Zebrania.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *