Konferencja pt. STANDARDY BHP w zakładach produkcyjnych.

W dniu 11.02.2011 r. w Zakładzie Produkcyjnym POLINORD Grupy Kapitałowej GRALL odbyła się konferencja pt.  STANDARDY BHP w zakładach produkcyjnych.

Konferencja została zorganizowana przez ZP POLINORD  w Kartoszynie oraz OSPS BHP Oddział Gdańsk.
W Konferencji uczestniczyli jako osoby zaproszone: Okręgowego Inspektoratu PIP  Mieczysław Szczepański, Nadinspektor Józef Haberny, Członek Rady ochrony Pracy przy Sejmie RP Prezes Zarządu Głównego OSPS BHP
pan Marek Nościusz.

Gospodarzami konferencji byli Dyrektor Zarządzający pani Izabela Wołodko, Z-cy Dyrektora pan Albert Wyrwiński.
W konferencji uczestniczyli pracownicy służby BHP z zakładów produkcyjnych Trójmiasta, Wejherowa i Starogardu Gdańskiego.

Otwierając Konferencje prowadzący ? Stanisław Stadler wskazał na uwarunkowania, które maja wpływa na bezpieczeństwo pracy na kompatybilność modernizacji przedsiębiorstwa z bezpieczeństwem pracy. Podkreślił również niezaprzeczalny wpływ na poziom bezpieczeństwa pracy, wizytacje Państwowej Inspekcji Pracy. Podejmowane działania przez Kierownictwo ZP POLINORD w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odzwierciedliły się uzyskaniem na szczeblu wojewódzkim w 2008 r. II miejsca w Konkursie Pracodawca ?Organizator Pracy Bezpiecznej oraz I miejsca w roku 2009 r. z rekomendacją do finału na szczeblu ogólnokrajowym. W 2010 r. ZP POLINORD zakwalifikował się do grupy zakładów pracy LIDER PRACY BEZPIECZNEJ. Uczestnictwo w programach oceny warunków pracy załogi i osiąganie wyników na szczeblu wojewódzkim i krajowym nobilituje zakład, w którym są stosowane standardy bezpieczeństwa i higieny pracy. Dyrektor Zarządzający ZP POLINORD pani Izabela Wołodko powitała uczestników Konferencji, dziękując za wybranie właśnie tego zakładu  na miejsce Konferencji, scharakteryzowała zakład i jego drogę do nowoczesności. Powiedziała, że ? ZP POLINORD? jest jednym z największych producentów konserw rybnych w Polsce i jednym z liczących się zakładów w Europie. Taki rozwój zakładu był możliwy dzięki funduszom europejskim.

Następnie zabrała głos pani Zofia Formella Prezes O/ Gdańskiego, która wskazała jeszcze raz na elementy które stanowią podstawę uzyskiwaniu standardów bezpieczeństwa i higieny pracy m.in. mocno zaakcentowała uczestnictwo pracowników służby bhp w konkursie na najaktywniejszego pracownika służby bhp.  Okręgowy Inspektor Pracy pan Mieczysław Szczepański zadeklarował pomoc zakładom pracy w podejmowaniu programów standaryzacji poziomu bezpieczeństwa. Wskazał również że bezpieczeństwo pracy to nie tylko bezpieczeństwo techniczne ale również bezpieczeństwo psychofizyczne, że do tej sfery bezpieczeństwa również musimy odnosić się z należytą starannością.-
to są również standardy bezpieczeństwa pracy. Część dyskusyjna konferencji stanowiła początek do zwiedzania zakładu. Po zakładzie oprowadzali i udzielali wyjaśnień Dyrektorzy Albert Wyrwiński i Henryk Lewandowski. Uczestnicy konferencji zadawali dużo pytań ? najczęściej padało pytanie o monotonię pracy osób zatrudnionych
na taśmie produkcyjnej. System pracy w zakładzie polega na roszadzie stanowisk pracy, stad do prac na taśmach produkcyjnych zatrudniani są pracownicy z odpowiednim stażem pracy w zakładzie.

Uczestnicy Konferencji wysoko ocenili stan bezpieczeństwa pracy w ZP POLINORD.

Po zwiedzaniu zakładu uczestnicy konferencji uczestniczyli w degustacji produktów ZP POLINORD wydając pochlebne opinie.

Liliana Borkowska