Informacja ze szkolenia Temat: „Bezpieczeństwo pracy na wysokości”.

Informacja ze szkolenia Temat: „Bezpieczeństwo pracy na wysokości”.

Dnia 04 kwietnia 2011 r. w sali nr 107 Urzędu Miasta Gdańska przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane dla członków stowarzyszenia przez gdański oddział OSPS BHP, którego tematem były prace na wysokości.
Wykład poprowadził Pan Tomasz Golec nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, który przedstawił charakterystyczne wypadki przy pracy spowodowane upadkami pracowników z wysokości. Prezentując fotografie z miejsc wypadków związanych z pracami wysokościowymi, wskazał na niepokojące dane statystyczne mówiące o dużej ilości wypadków ciężkich oraz śmiertelnych. Podkreślał iż, wielu pracodawców bagatelizuje przepisy wynikające z wymogu zabezpieczenia pracowników w trakcie wykonywania prac na wysokościach w tym kontroli jakości używanego sprzętu.  Szczególna uwagę zwrócił na drabinę aby stosować ją do pracy tylko wtedy, gdy praca jest krótkotrwała, stwarza małe ryzyko upadku i nie ma innej możliwości jej wykonania.
W dalszej części szkolenia przedstawiciel firmy Faraone sp. z o.o. prezentował temat prac na wysokości przy najwyższym stopniu bezpieczeństwa w tym prawidłowe użytkowanie drabin, rusztowań i podnośników. Przedstawił przepisy prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązujące pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących przed upadkiem.
Podkreślał stosowanie zasady pierwszeństwa Środków Ochrony Zbiorowej (balustrady, siatki) nad Środkami Ochrony Indywidualnej iż każdorazowo wybór sprzętu powinien uwzględniać charakter wykonywanych prac. Przedstawiciel firmy Lubawa S.A korzystając z wieloletniego doświadczenia w produkcji sprzętu ochrony indywidualnej przedstawił kompletną gamę tego sprzętu. Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali zaświadczenia potwierdzające w nim uczestnictwo a także katalogi produktów oferowanych przez prezentowane formy.

Sekretarz  Zarządu Oddziału Gdańsk  – Lilianka Borkowska