W dniach 15-16.10.2010 r. Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował jesienne szkolenie wyjazdowe w Sławutówku – miejscowości położonej pomiędzy Redą a Puckiem.

W dniach 15-16.10.2010 r. Gdański Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizował jesienne szkolenie wyjazdowe w Sławutówku – miejscowości położonej pomiędzy Redą a Puckiem. W pięknym Pałacyku rodu Below. W szkoleniu wzięło udział 63 członków stowarzyszenia.

Tematem szkolenia były czynniki środowiska pracy a ocena ryzyka zawodowego

Było to już drugie w jesiennym cyklu szkoleń a szóste w tym roku. Łącznie od początku roku w szkoleniu wzięło 483 osoby.
Na wstępie Prezes Oddziału Z. Formella podsumowała działalność w I półroczu br. oraz omówiła dotychczasowy przebieg konkursu na najlepszego pracownika służby bhp organizowany wspólnie z Okręgową Inspekcją Pracy w Gdańsku. Finał konkursu w dniu 3 listopada 2010r. w Dworze Artusa w Gdańsku.

     Ocenę ryzyka zawodowego niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy przedstawił inspektor Państwowej Inspekcji Pracy ? Paweł Grabowski. Podczas prezentacji tematu omówił podstawy prawne, z których wynika obowiązek oceny, dokumentowania oraz informowania pracowników o ryzyku zawodowym występującym przy wykonywaniu określonych prac. Inspektor przedstawił metody oceny ryzyka zawodowego, przedstawił postępowanie przy szacowaniu ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas, drgania mechaniczne, podczas prac transportowych a także podczas prac przy których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

     W drugiej części wykładowca przedstawił częste błędy w ocenie ryzyka zawodowego popełniane przez zespoły oceniające ryzyko. Wskazał jako materiał pomocniczy to listy kontrolne, przykłady dobrych praktyk oraz materiały polecane przez CIOP i PIP.

     Temat oceny ryzyka zawodowego czynników chemicznych i biologicznych omówiła pani Anna Obuchowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku. Przedstawiła nowe prawo Unii Europejskiej odnośnie chemikaliów – REACH oraz czynniki biologiczne i związane z nimi ryzyko zawodowe. Przedstawiła klasyfikacje czynników chemicznych oraz wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych. Zwróciła uwagę na metody oceny ryzyka zawodowego, źródła zagrożeń oraz szacowanie ryzyka zawodowego. Prowadząca podkreśliła, jak bardzo ważnym elementem jest określenie, czy analizowane czynności wykonywane przez pracowników są czynnościami zamierzonymi czy też czynnościami niezamierzonymi. Na zakończenie prezentacji pani Obuchowska analizując przykładowe stanowiska pracy masarza, młynarza, kucharza określiła występujące na nich potencjalne czynniki biologiczne.

     Podsumowując szkolenie Prezes Zarządu Głównego Marek Nościusz zdał relacje słuchaczom z przebiegu Kongresu BHP w Warszawie, przybliżył ideę kongresu oraz kierunek działania służby bhp kładąc nacisk na wprowadzenie obowiązku jej rejestracji.

Jednocześnie powiedział, że pracując społecznie i przy 8,00 zł składce jaką płaca członkowie miesięcznie za przynależność do Stowarzyszenia, zrobiono wielki krok milowy dla pokazania wielkości służby bhp w Polsce.

Przedstawił także Historię służby bhp opracowaną przez Pana Romana Adlera. Burzę wywołała dyskusja na temat dnia pracownika służby bhp. Jak data.

     Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Wszyscy uczestnicy otrzymali broszurki wydane przez PIP na temat czynników chemicznych i biologicznych oraz prezentacje z wykładów. W czasie wolnym uczestnicy mieli możliwość spacerowania nad jeziorem otoczonym lasami i polanami, które zapewniały ciszę i możliwość bliskiego obcowania wśród pięknej przyrody i natury zapoznając się z historią posiadłości. Wieczorem podczas uroczystej kolacji przy muzyce „behapowcy” kosztowali tradycyjne kaszubskie dania i bawili się przy doskonałej muzyce gdzie w roli DJ wystąpił nasz kolega Janusz Ożarków. 

Liliana Borkowska