Konferencja: „MOJA BEZPIECZNA FIRMA 2012”

PROGRAM KONFERENCJI „MOJA BEZPIECZNA FIRMA 2012”-Bezpieczna firma to bezpieczna praca- 59 lat służby bhp w Polsce Gdańsk – 13 września 2012 r. ul. Wały Jagiellońskie 1 ( Stary Żak)

 

Organizator:

Organizacja wspierająca: Centralny Instytut Ochrony Pracy ? Państwowy Instytut Badawczy

 

Wystąpienia i prelekcje:

 

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – Powitanie – Prezes O/ Gdańsk

10.05 – Dzień Pracownika Służby BHP – wyróżnienia

10.15 – Wykład wprowadzający – Prezes ZG (Służba bhp historia i teraźniejszość)

10.30  „Informacyjna kampania społeczna PREWENCJA WYPADKOWA ” wsparcie przedsiębiorstw w działaniach z zakresu prewencji wypadkowej (CIOP- PIB)

11.00 – Systemy informatyczne w ochronie firmy (PIN Consulting)

11.30 – System pierwszej pomocy na przykładzie ( GRUPA LOTOS S.A.)

12.00 -Przerwa kawowa

12.20 – Prezentacja sprzętu pierwszej pomocy ( Laerdal)

12.40 – Wpływ Dobrych praktyk BHP na Bezpieczeństwo pracowników

13.00 – Ochrona przeciwpożarowa w firmie – przedstawiciel Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej

13.20 – Rola prewencji wypadkowej w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy (PIP)

13.45 – Outsourcing ŚOI narzędzie pracowników służby BHP – firma ROBOD

14.00 – Dyskusja

14.15 – Podsumowanie

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP

Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

W dniu 13.09.2012r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyła się Konferencja zorganizowana przez OSPSBHP o/Gdańsk. Tematem konferencji była „Moja Bezpieczna Firma 2012″organizowana w ramach Kampanii Społecznej 2012- Prewencja Wypadkowa.

Na wstępie Zofia Formella Prezes OSPSBHP o/Gdańsk przywitała zebranych uczestników i członków stowarzyszenia oraz przedstawiła wszystkich prelegentów Konferencji.

Jako pierwszy głos zabrał pan Mieczysław Szczepański Okręgowy Inspektor Pracy, który z okazji ” Dnia pracownika Służby BHP” wręczył wyróżniającym się pracownikom służby bhp z województwa pomorskiego dyplomy za dotychczasowy wkład i zaangażowanie w poprawę warunków pracy, życząc dalszych sukcesów oraz przyjemności z wykonywanych obowiązków na rzecz kultury bezpieczeństwa. Wyróżnienia otrzymali: Józefa Zygan, Ryszard Tafil, Ryszard Kaszubowski, Stefan Chojnicki, Andrzej Złotowski, Tomasz Niemczycki.

Następnie wystąpiła pani Agnieszka Szczygielska z CIOP-PIB, która przedstawiła i omówiła kampanie społeczną Prewencja Wypadkowa. W jasny i przejrzysty sposób określiła cele kampanii, a także zachęciła wszystkich uczestników do włączenia się w nią.

Pokrótce historię powstania służby BHP przedstawił Marek Nościusz Prezes OSPSBHP. Podkreślił ideę ustanowienia 19 września jako „Dzień pracownika służby bhp”, ale również celnie przedstawił problemy z jakimi musi borykać się pracownik służby bhp na rynku pracy. Postawione przez niego pytanie: „Jakie byłyby warunki pracy w zakładzie pracy bez służby bhp”, nie jednemu pracodawcy powinno dać do myślenia. Wskazał co można zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo na stanowiskach pracy w zakładach pracy. Podkreślał, że bardzo wiele zależy od nas samych, od naszej inicjatywy i działania jako pracowników służby BHP. Przedstawił także dobre praktyki BHP w firmie MOSTOSTAL Pomorze S.A.

Kolejny prelegent pan Jarosław Krauze z firmy PIN Consulting omówił bezpieczeństwo informacji i ochronę danych osobowych. Podkreślał ważność chronienia dobra jakim są nasze dane osobowe, wskazywał zagrożenia, a także mówił o tajemnicy przedsiębiorstwa, zarządzaniu danymi osobowymi i zachowaniu poufności w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Systemy pierwszej pomocy na przykładzie firmy Lotos SA przedstawił pan Grzegorz Szerszeń. W ciekawy i interesujący sposób przedstawił dobre praktyki, które przekładają się na cel firmy. Omówił obowiązujące elementy systemu ratowniczego pierwszej pomocy, w który zaangażowani są pracownicy firmy, pokazał na przykładach jak wygląda system szkoleń oraz inne elementy które promują bezpieczną i bezwypadkową pracę, która wpływa na świadomość i zaangażowanie pracowników.

Po przerwie kawowej połączonej z cateringiem wystąpił przedstawiciel firmy Laerdal, który pokazał sprzęt do udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano i omówiono działanie użycia defibrylatora z możliwością konsultacji ewentualnego zakupu takiego sprzętu.

Kolejną osobą, która przedstawiła dobre praktyki bhp z zakresu kształtowania kultury bezpieczeństwa pracy był Roman Wika na podstawie firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni. W krótki, ale bardzo treściwy sposób pokazał jak przez motywowanie wdraża i realizuje się postawione sobie cele dobrych praktyk.

Mówiąc o bezpieczeństwie nie wolno zapominać, że to także ochrona przeciwpożarowa. W ciekawy i obrazowy sposób pan Józef Madej przedstawiciel Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Portowej Straży Pożarnej- Portowa Straż Pożarna „Florian” zaprezentował „Podstawy ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy”. Celem wystąpienia było omówienie najważniejszych informacji i nowych wymogów wynikających z prawa o ochronie przeciwpożarowej. Zostały przedstawione także możliwość ćwiczenia w Komorach termicznych i dymowych, które to pozwolą sprawdzić się w obliczu prawdziwego zagrożenia.

Rolę prewencji wypadkowej w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy przedstawił inspektor PIP pan Sławek Pytlik. Zwrócił uwagę na ważność profilaktyki, która zawsze wiąże się z kosztami nie tylko przedsiębiorstwa, ale także społeczeństwa. Podkreślił ważność przedstawienia właściwych argumentów przez pracownika służby bhp pracodawcy aby ten chciał zapobiegać i przeciwdziałać wypadkom oraz czuł swoją odpowiedzialność za pracowników.

Przedstawiciel firmy Robod SA pan Szymon Jasiński zaprezentował nowe możliwości firmy i zachęcił do korzystania z outsourcingu w zarządzaniu ŚOI. Omówił także system do weryfikacji doboru ochrony słuchu oraz stosowania półmasek.

Na zakończenie Prezes Oddziału Gdańsk podsumowała Konferencje, podziękowała wszystkim za przybycie i udział oraz przedstawiła plany oddziału na najbliższy miesiąc.

Sporządziła:
Katarzyna Małecka