szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy „WYPADEK – STUDIUM PRZYPADKU”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk zaprasza na szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy „WYPADEK – STUDIUM PRZYPADKU„, które odbędzie się w dniach 09-10.11.2012 r. w Sali konferencyjnej Hotelu „Viktoria” przy ul. Zamostna 1 w Bolszewie

Tematy szolenia:

 Aspekty prawne działania służby BHP  – Maciej Łaga – kancelaria prawna

 Odpowiedzialność karna pracodawców, osób kierujących pracownikami i nadzoru, służb utrzymania ruchu oraz osób narażonych – PIP

 Badanie wypadków przy pracy – ćwiczenia praktyczne

Całkowity koszt szkolenia wynosi 280,00 zł. (w tym pobyt oraz wyżywienie).

Odpłatność członka Stowarzyszenia wynosi 220,00 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Gdańsk:
87 1050 1764 1000 0022 60632183.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w szkoleniu proszone są o zgłoszenie się do dnia 05.11.2012 r. do kol. Liliany Borkowskiej: Liliana.borkowska@gmail.com lub telefonicznie tel. kom. 514-694-326.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenia.

Zofia Formella

 

PROGRAM SZKOLENIA
„WYPADEK – STUDIUM PRZYPADKU”

Bolszewo, 09 – 10.11.2012r.

Organizatorzy: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP O/Gdańsk

09.11.2012r.

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 Powitanie

WYKŁADY

09.10: Aspekty prawne działania służby BHP – Maciej Łaga ? kancelaria prawna

10.40: Odpowiedzialność karna pracodawców, osób kierujących pracownikami i nadzoru, służb utrzymania ruchu oraz osób narażonych – Państwowa Inspekcja Pracy

12.10: Przerwa kawowa

WARSZTATY

12.30: Badanie wypadków przy pracy – ćwiczenia praktyczne – Marek Nościusz, Lidia Matusik

14.30: Przerwa obiadowa

15.15: Badanie wypadków przy pracy  – Józef Haberny

16.45: Dyskusja

19.00: Uroczysta kolacja

10.11.2012r.

9.30: Podsumowanie szkolenia i wydanie zaświadczeń