seminarium na temat „BEZPIECZNE STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE CHEMIKALIÓW”.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na częste zapytania ze strony służb BHP dotyczącego spełnienia wymagań rozporządzenia REACH Gdańska Firma Doradcza ISOTOP s.c. wraz z OSPSBHP/o Gdańsk zaprasza na organizowane seminarium na temat

„BEZPIECZNE STOSOWANIE I PRZECHOWYWANIE CHEMIKALIÓW”.

Miejsce seminarium: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Al. Zwycięstwa 96/98, Gdynia

Termin: 23 sierpnia 2012 roku

 

Seminarium poprowadzą pracownicy naukowi i specjaliści branży chemicznej.
Patronat nad szkoleniem objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP O/Gdańsk

 

Koszt uczestnictwa w seminarium wynosi 320 zł + 23%VAT.

UWAGA!!!
dla członków Stowarzyszenia SPECJALNA cena 200 zł+23%Vat.

Zgłoszenie na seminarium: prosimy kierować na:
e-mail: szkolenia@isotop.pl lub na fax 58 741 84 97 do dnia 10.08.2012 r.

Program seminarium:

8:30 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10 Rozpoczęcie dr Sławomir Piliszek ? specjalista ds. REACH i CLP, ISOTOP s.c.

9:10 – 9:30 Rola Służby BHP w kształtowaniu kultury pracy Marek Nościusz – Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

9:30 – 10:15 Wstęp do wymagań wynikających z rozporządzenia REACH – role i obowiązki przedsiębiorcy związane z chemikaliami- dr Sławomir Piliszek ? specjalista ds. REACH i CLP, ISOTOP s.c.

10:15 – 10:30 Dyskusja

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa

11:00 – 11:45 Ocena narażenia pracowników na czynniki chemiczne w środowisku pracy. Rola laboratoriów akredytowanych w tym obszarze- Karolina Berdys ? Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Sanitarnej

11:45 – 12:00 Dyskusja

12:00 – 13:00 Nowe oznakowanie chemikaliów zgodne z CLP, nowe wymagania dotyczące wzorów kart charakterystyki (język, składnia, najczęściej popełniane błędy, przykłady kart)- dr Sławomir Piliszek – specjalista ds. REACH i CLP, ISOTOP s.c.

13:00 – 13:10 Dyskusja

13:10 – 14:15 Obiad

14:15 – 15:00 Chemikalia w pracy – realne zagrożenie- dr inż. Franciszek Kozera ? Politechnika Gdańska, CHEM-US s.c.

15:00 – 15:10 Dyskusja

15:10 – 15:40 Przerwa kawowa

15:40 – 16:20 Sposoby na bezpieczne przechowywanie chemikaliów Jolanta Krejpcio – Labart Sp. z o.o.
(Grupa VWR International)

16:20 – 16:30 Dyskusja

16:30 Zakończenie

Zgloszenie na seminarium

Szczegoly seminarium