W dniu 12 maja 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Zjazd Nadzwyczajny Delegatów OSPSBHP.

  ZJAZD NADZWYCZAJNY OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W dniu 12 maja 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Zjazd Nadzwyczajny Delegatów OSPSBHP, zwołany w celu zmiany treści Statutu celem jej dostosowania do znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” oraz przyjęcia treści regulaminów władz naczelnych.

Oddział Gdańsk reprezentowało dwunastu delegatów: Michał Chłopecki, Zofia Formella, Małgorzata Frelich, Ryszard Frelich, Małgorzata Hillar, Jan Kozłowski, Irena Lazarewicz-Orchowska, Roman Majkowski, Katarzyna Małecka, Marek Nościusz, Janusz Ożarków i Roman Wika.

Podczas Zjazdu delegaci powołali dziesięcioosobową komisję, której zadaniem było dopracowanie treści projektu Statutu przedstawionego przez Zarząd Główny z uwzględnieniem wniosków złożonych przez Oddziały w tym naszego. Z ramienia naszego Oddziału w skład komisji weszli kol. Małgorzata Hillar i kol. Marek Nościusz.

Statut jest najważniejszym wewnętrznym dokumentem, swego rodzaju „konstytucją” organizacji, która określa zasady jej funkcjonowania . Jest bazą, na której organizacja opiera swoją działalność. Mając to na uwadze delegaci poprzez głosowanie , zdecydowali, że opracowany przez komisję projekt Statutu wymaga jeszcze dopracowania i w zaproponowanej przez Zarząd Główny wersji został odrzucony. Przyszedł czas na refleksję.