W dniu 19 maja 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbyło się spotkanie Członków OSPSBHP Oddział Gdańsk.

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku

Z powodu złożenia rezygnacji z pracy w Zarządzie kadencji 2016-2020 przez trzech jego Członków, zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.

Miejscem Zebrania była Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Zebranie odbyło się w dniu 19 maja 2017 r., a jego celem – uzupełnienie składu Zarządu.

Spośród przybyłych Członków kandydowało pięć osób, z których największą liczbę głosów otrzymali:

Alicja Ataman, Lidia Blachnierek i Michał Frąckiewicz.

Zarząd Oddziału ukonstytuował się w wymaganym terminie 14 dni w następującym składzie:1. Marek Nościusz – Prezes

2. Michał Chłopecki – Wiceprezes

3. Michał Frąckiewicz – Wiceprezes

4. Małgorzata Hillar – Sekretarz

5. Lidia Blachnierek – Skarbnik

6. Alicja Ataman – Członek

7. Mariusz Butowski – Członek

8. Zuzanna Cisło – Członek

9. Marcin Marszałkowski – CzłonekW związku z wyborem do władz Oddziału Gdańsk, nowo wybranym Członkom serdecznie gratulujemy. W imieniu naszej licznej społeczności zawodowej życzymy Państwu zaangażowania i wytrwałości.Szanowni Państwo,

W dniu 19 maja 2017 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku odbędzie się spotkanie Członków OSPSBHP Oddział Gdańsk.

Spotkanie to składać się będzie z dwóch części:

– pierwszą część wypełni szkolenie zatytuowane „BHP w budownictwie”, poprowadzone przez Przedstawiciela    Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku (w godzinach od 9.30 do 11.30);

– drugą część stanowić będzie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału Gdańsk (pierwszy termin wyznaczony na godz. 12.00).

 

W imieniu Zarządu Oddziału serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu i Walnym Zebraniu.

 

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Hillar

sekretarz

OSPSBHP O/Gdańsk

Zawiadomienie Walne 19.05.2017.2017

Porzadek Obrad Walnego 19 maja