18 maja 2018 r. Politechnika Gdańska

 

18 maja 2018 r. Politechnika Gdańska

W dniu 18 maja 2018 r. członkowie Zarządu OSPSBHP uczestniczyli w uroczystościach 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, które w Auli Politechniki Gdańskiej zorganizowało Kierownictwo Okręgu Gdańskiego PIP. W uroczystościach miedzy innymi uczestniczyli : Dariusz Drelich wojewoda pomorski, Janusz Śniadek Przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Bogdan Drzastwa zastępca głównego inspektora pracy, Agnieszka Kraszewska – Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku oraz wielu przedstawicieli administracji samorządowej: starostów, burmistrzów, wójtów, radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Naszą organizację reprezentowali Marek Nościusz – Prezes Zarządu, Michał Chłopecki V- Prezes, Małgorzata Hillar sekretarz, Lidia Matusik – Dyrektor Ośrodka Szkoleniowego oraz Zuzanna Cisło i Mariusz Butowski członkowie Zarządu.

Padło wiele ciepłych słów i wyrazów uznania pod adresem Państwowej Inspekcji Pracy i my ze swoje strony dołączamy się do tych gratulacji.

„Życząc Państwowej Inspekcji Pracy kolejnych 100 lat dobrej pracy na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy”.