KONFERENCJA 'BHP W STOCZNIACH I PORTACH’

KONFERENCJA 'BHP W STOCZNIACH I PORTACH’

Biurowiec „AKWARIUM” GDYNIA, UL. CZECHOSŁOWACKA 3

GDYNIA, 10 MAJA 2018 R.

Konferencja zorganizowana została przez Zarząd

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk

w ramach Bałtyckiego Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Organizatorem konferencji był Zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk, współorganizatorem natomiast Stocznia Crist S.A. w Gdyni. Partnerami merytorycznymi byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Partnerami wspierającymi były firmy: Robod S.A. oraz 3M Wrocław Sp. z o. o. Patronatem medialnym Konferencję objęły miesięczniki: „Atest Ochrona Pracy”, „Przyjaciel przy pracy” oraz „Promotor BHP”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Kierownictwa, kadry inż. – technicznej oraz służb BBHP firm branży stoczniowej. Było to pierwsze tego typu spotkanie w naszym regionie.

Konferencję otworzył Marek Nościusz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Gdańsk, który zaprezentował program Konferencji, cele jakie przyświecają organizatorom oraz przedstawił zaproszonych do wygłoszenia wykładów prelegentów.

Okręgową Inspekcję Pracy w Gdańsku reprezentował Inspektor Pracy p. Dariusz Dąbrowski. W swoim wystąpieniu przywołał akty prawne odnoszące się do tematu oraz zwrócił uwagę na najczęstsze zagrożenia występujące w stoczniach i portach. W tym kontekście odniósł się do statystyk wypadkowości w branży stoczniowej (liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy i in.) na tle danych statystycznych za ubiegły rok opublikowanych przez GUS. Podkreślił, że najczęściej wypadkom przy pracy ulegają osoby o najkrótszym stażu pracy.

Źródła zanieczyszczeń wód portowych oraz inne zagrożenia środowiska omówił p. Piotr Trybuszewski, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku. Omówił kwestie wpływu działalności gospodarczej portów i terminali portowych, stoczni, a także samego miasta na jakość wód portowych.

Następnie głos zabrała pani dr Dorota Całus-Kania z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, która omówiła wpływ warunków pracy na występowanie chorób zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska zawodowego stoczniowców i portowców.

W imieniu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku wystąpiła p. Agnieszka Hinz, która w swojej prezentacji wykazywała, jak istotne znaczenie w profilaktyce zawodowej odgrywają badania środowiska pracy w poszczególnych zakładach pracy.

Przedstawiciele firmy ROBOD z Gdańska, pp. Arkadiusz Kasprzyk i Mariusz Uleński zaprezentowali zebranym, na wybranych przykładach, dobór środków ochrony indywidualnej dla pracowników stoczni. Nowości w dziedzinie środków ochrony indywidualnej przedstawili

pp. Przemysław Żabicki i Paweł Górski, reprezentujący firmę 3M. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach prezentowano przykładowe środki ochrony osobistej, dzięki czemu uczestnicy Konferencji mogli poznać najnowsze rozwiązania, zasięgnąć porady specjalistów i nawiązać kontakty zawodowe.

Prezentacje dobrych praktyk BHP przedstawili Członkowie OSPSBHP Oddział w Gdańsku:

– Agata Jamroz-Krause, DCT Gdańsk S.A. – Kultura BHP jako czynnik kształtowania

  bezpiecznych warunków pracy;

– Łukasz Król, NAUTA S.A. – Bezpieczeństwo pracy za pisemnym zezwoleniem;

– Maciej Romanowicz, CRIST S.A. – SZBHP a profilaktyka wypadkowa.Marek Nościusz
, podsumowując Konferencję zapewnił, że tego typu spotkania staną się cyklicznymi, corocznymi wydarzeniami, obejmującymi branżę stoczniową i portową, organizowanymi przemiennie w różnych firmach.


Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddziału Gdańsk kieruje podziękowania do firm wspierających organizację Konferencji, w szczególności do Stoczni CRIST S.A. oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także do wykładowców za profesjonalne prowadzenie zajęć oraz do wszystkich osób zaangażowanych w organizację wydarzenia.


Małgorzata Hillar

sekretarz Zarządu