17-18 czerwca 2016 r. Seminarium w Bolszewie

17-18 czerwca 2016 r. Seminarium w Bolszewie W dniach 17-18.06.2016 r. OSPSBHP O/Gdańsk zorganizował seminarium w Hotelu „Victoria” w Bolszewie, którego tematem była „Ochrona zdrowia w pracy”. Seminarium zorganizowano w ramach Kampanii społecznej na rzecz promocji zdrowia pracujących pn. Zdrowie pracowników zyskiem firmy.

Na wstępie Marek Nościusz Prezes oddziału powitał Gości oraz wszystkich uczestników szkolenia. Prelegentami na szkoleniu byli: Mariusz Butowski przedstawiciel sieci ekspertów CIOP-PIB, Inspektor Pracy Piotr Gronczewski, lek. med. pracy Dorota Całus-Kania, Marek Nościusz oraz przedstawiciele 3M Poland. Jako pierwszy głos zabrał Pan Mariusz Butowski zapoznając uczestników seminarium z założeniami Kampanii CIOP – PIB „Zdrowie pracowników zyskiem firmy”.

Następnie z prelekcją wystąpił Inspektor Pracy Pan Piotr Gronczewski, który w swoim wykładzie omówił prewencyjną działalność PIP w zakresie przeciwdziałania wypadkom przy pracy i powstawaniu chorób zawodowych. Przedstawił także przyczyny śmiertelnych wypadków przy pracy związanych z wycinką drzew w lesie, gdzie pracownik znalazł się w strefie upadku ściętego drzewa oraz przysypanie ziemią pracownika pracującego w wykopie o głębokości 2,5m.

Jako trzecia wystąpiła Pani Dorota Całus-Kania Lekarz Medycyny Pracy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gdańsku. W swoim wystąpieniu zatytułowanym „Choroby zawodowe w środowisku pracy ” identyfikacja i praktyka” w szczegółowy sposób przedstawiła proces stwierdzania choroby zawodowej u pracownika.

Kolejny prelegent Marek Nościusz, zaprezentował dobre praktyki bhp stosowane w firmie Mostostal Pomorze S.A. w szczególności związane ze zgłaszaniem przez pracowników zdarzeń i zagrożeń wypadkowych. Prezes Oddziału powiedział też o dotychczasowym działaniu nowego zarządu związanymi z rejestracją Sądową i pełnomocnictwami bankowymi. Powiedział także o powołaniu Zuzanny Cisło na Pełnomocnika Zarządu ds. Szkleń oraz kol. Romana Wiki Pełnomocnika ds. systemu Jakości.

Na zakończenie wykład z ćwiczeniami przeprowadzili przedstawiciele 3M Poland prezentując najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie ochrony indywidualnej, w szczególności dotyczące ochrony przed hałasem, ochrony głowy, twarzy i oczu. Niestety bardzo złe warunki pogodowe nie pozwoliły na przeprowadzenie prezentacji na świerzym powietrzu z wykorzystaniem Demo Vana, który przyjechał do Bolszewa specjalnie na tę okazję.

Przerwy pomiędzy wykładami poświęcono na wymianę zdań i dyskusje przy słodkim poczęstunku i szerokim wyborze napojów.

Niespodzianką dla uczestników był tort z okazji 23-lecia powstania gdańskiego oddziału Stowarzyszenia, dokładnie 30 czerwca 1993 roku.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające w nim udział, a także droga mailową materiały prezentowane przez wykładowców.

W imieniu Zarządu – Prelegentom dziękuję za interesujące wykłady oraz podzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a uczestnikom za uczestnictwo i aktywne włączanie się do dyskusji.

Zuzanna Cisło członek Zarządu