Koleżanki i koledzy…

Koleżanki i koledzy dokładnie 23 lata temu 30 czerwca 1993 roku w Sali Herbowej Urzędu wojewódzkiego w Gdańsku o godzinie 10.00 rozpoczęło się zebranie założycielskie naszego oddziału. Inicjatorami powołania Oddziału byli Maria Stopa, Edmund Szutenberg i Waldemar Nastrożny. W zebraniu udział wzięły 23 osoby wśród nich Stanisław Stadler pierwszy prezes Oddziału Gdańsk. Byli także, Bogumiła Otlewska, Roman Wika, Anna Rychel – Winnicka, Stanisław Patkowski, Jacek Kowalski, Rosiński Zdzisław, którzy nadal są czynnymi naszymi członkami. Pierwsza Siedziba Oddziału była w Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów Gdańsk ul. Wajdeloty 28.
W imieniu Zarządu Oddziału wszystkich założycielom Dziękuję . Bez Was nie byłoby Nas.

Pozdrawiam Marek Nościusz