15 czerwca 2016 r. Spotkanie w Państwowej Inspekcji Pracy

W dniu 15.06.2016 r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy przy ulicy Okopowej w Gdańsku odbyło się spotkanie nowo powołanego Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk z Kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku reprezentowane przez Panią Agnieszką Kraszewszką – Godziątkowską Okręgowym Inspektorem Pracy, Panem Krzysztofem Lisowskim Zastępcą ds. Prawno-Organizacyjnych oraz Panem Piotrem Prokopowiczem Zastępcą ds. Nadzoru. Po przedstawieniu nowych Członków Zarządu, podsumowano dotychczasową, wzorową współpracę oraz określono kierunki ku jej dalszemu zacieśnieniu. Każdy z naszych członków przedstawił swoje miejsce pracy. Uroczysty charakter spotkania podkreśliło wręczenie przez Okręgowego Inspektora Pracy dotychczasowej Pani Prezes Zofii Formella dyplomu uznania za całokształt pracy w służbie bhp i współpracę jako Prezes Oddziału z Państwową Inspekcją Pracy. Padło wiele ciepłych słów i miłych wzruszeń. Dziękujemy.

Zuzanna Cisło Członek Zarządu