W dniu 30.06.2017 r. wręczono 32 Świadectwa słuchaczom studiów podyplomowych o specjalności BHP w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku , gdzie Nasze Stowarzyszenie ma patronat nad kierunkiem.

Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji pracownika służby bhp. Czytaj dalej

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego szanownego kolegi Leszka Frontczaka, długoletniego członka Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Gdańsk.

Leszek zawsze był gotowy do podejmowania nowych wyzwań, wspierał nas niejednokrotnie jeśli tylko była potrzebna jakakolwiek pomoc.
Będzie nam Go brakowało.

Bliskim Zmarłego składamy serdeczne wyrazy współczucia – Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk.

W dniu 20  maja 2017 r. Pożegnaliśmy Naszego Kolegę Leszka Frontczaka.

W dniu 20 maja 2017 r. na cmentarzu Łostowickim  w Gdańsku odbył się pogrzeb Naszego członka Leszka Frontczaka. Czytaj dalej

 Zarząd OSPSBHP O/ Gdańsk zaprasza Państwa serdecznie na szkolenie, które odbędzie się

w dniach 26-27 maja br. w Hotelu “Wichrowe wzgórze” w Chmielnie.

 

    Szkolenie zatytułowane “Metodyka prowadzenia szkolenia BHP” organizowane jest przy udziale wykładowców Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Pomorskiego.

 

    Termin przesyłania Kart zgłoszeń na adres ospsbhp.gdansk@wp.pl upływa w dniu 21 maja br. Bardzo proszę o przestrzeganie tego terminu. Czytaj dalej

  ZJAZD NADZWYCZAJNY OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W dniu 12 maja 2017 r. w Ostrowie Wielkopolskim odbył się Zjazd Nadzwyczajny Delegatów OSPSBHP, zwołany w celu zmiany treści Statutu celem jej dostosowania do znowelizowanej w ubiegłym roku ustawy “Prawo o stowarzyszeniach” oraz przyjęcia treści regulaminów władz naczelnych.

Oddział Gdańsk reprezentowało dwunastu delegatów: Michał Chłopecki, Zofia Formella, Małgorzata Frelich, Ryszard Frelich, Małgorzata Hillar, Jan Kozłowski, Irena Lazarewicz-Orchowska, Roman Majkowski, Katarzyna Małecka, Marek Nościusz, Janusz Ożarków i Roman Wika. Czytaj dalej

Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku

Z powodu złożenia rezygnacji z pracy w Zarządzie kadencji 2016-2020 przez trzech jego Członków, zwołano Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.

Miejscem Zebrania była Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Zebranie odbyło się w dniu 19 maja 2017 r., a jego celem – uzupełnienie składu Zarządu.

Spośród przybyłych Członków kandydowało pięć osób, z których największą liczbę głosów otrzymali:

Alicja Ataman, Lidia Blachnierek i Michał Frąckiewicz. Czytaj dalej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. jest obchodzony przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Także w tym dniu związki zawodowe obchodzą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (zwany inaczej Dniem Pamięci o Pracownikach).

Tematem wiodącym obchodów w tym roku, określonym przez MOP, jest LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH BHP. Czytaj dalej

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PRACY

W dniu 20 kwietnia w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP.

Uczestniczyło w nim około 50 osób.

W związku z przypadającym w kwietniu Światowym Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk zaprosił swoich Członków i osoby niezrzeszone do Urzędu Miasta Gdańska na comiesięczne szkolenie. Prezes Oddziału, pan Marek Nościusz, otwierając spotkanie, przywitał zebranych w sali konferencyjnej słuchaczy, dziękując w sposób szczególny wykładowcom, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie i swoją obecnością uświetnili obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Czytaj dalej

W związku z przypadającym w kwietniu Światowym Dniu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk, pragnie zaprosić Państwa na szkolenie, które tradycyjnie odbędzie się w sali 107 Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

 Termin szkolenia: 20 kwietnia 2017 r., godz. 9.00.

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

program szkolenia – 20.04.2017

“Służba BHP i jej rola w XXI wieku”

W dniu 28 marca 2017 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP
zatytułowane “Służba BHP i jej rola w XXI wieku”.
Uczestniczyło w nim blisko 60 osób.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku zorganizowało comiesięczne szkolenie dla swoich Członków, które odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Trudny temat roli nowoczesnej służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy omówili zaproszeni na szkolenie wykładowcy z Państwowej Inspekcji Pracy i z Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku.

Spotkanie rozpoczął Prezes OSPSBHP O/Gdańsk p. Marek Nościusz, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych na sali i przekazał głos przedstawicielowi PIP p. Inspektorowi Piotrowi Gronczewskiemu. Czytaj dalej