Walne Zebranie Członków

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP

Oddział w Gdańsku

W związku ze zmianą Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, zaistniała konieczność dokonania wyborów Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy, który odbędzie się 10 maja 2019 r. w Toruniu. W tym celu Zarząd Oddziału Gdańsk zwołał Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.

Miejscem Zebrania był Hotel “LOGOS” w Gdańsku. Zebranie odbyło się w dniu 17 stycznia 2019 r. Członkowie naszego Oddziału wykazali się odpowiedzialnością, licznie przybywając na Zebranie, aby zgodnie ze Statutem wybierać dziewięciu Delegatów.
Czytaj dalej

Kondolencje P. Adamowicz

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk podjął Uchwałę o zwołaniu na dzień 17 stycznia 2019 r. Walnego Zebrania Oddziału w celu wyboru delegatów na Zjazd, który zaplanowany jest na dzień 10 maja 2019 r. w Toruniu.

 

Walne Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu :”LOGOS”, ul. Uphagena 28, 80-237 Gdańsk, rozpoczęcie godzina 11.00 w dniu 17 stycznia 2019 r. [czwartek].

Walne Zebranie połączone zostanie ze szkoleniem w zakresie najnowszych zmian w Kodeksie pracy wraz z interpretacją najnowszych przepisów w zakresie szkolenia okresowego pracowników adm. – biurowych w zależności od kategorii ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Szkolenie poprowadzi przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy. Czytaj dalej

Zyczenia dla Oddzialu

 

W dniu 7 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu u Grubego, Wielogóra koło Radomia odbyła się Rada Stowarzyszenia, poświęcona przedstawieniu przez Zarząd Główny sprawozdania finansowego oraz wykonania działań statutowych za rok 2018. Oddział Gdański reprezentował prezes Marek Nościusz, sekretarz Małgorzata Hillar oraz członek Głównej i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej Ryszard Frelich. Od przedstawicieli firm produkujących najwyższej jakości sprzęt i środki służące ochronie zdrowia i życia pracowników, od lat współpracujących z naszą organizacją na rzecz propagowania bezpiecznych warunków pracy, Oddział Gdańsk otrzymał podziękowania i okolicznościowy dyplom. Dyplom odebrał Prezes Zarządu.

Czytaj dalej

W dniu 30 listopada 2018 roku w Historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, pod Honorowym Patronatem Wojewody Pomorskiego Dariusza Drelicha, odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 65-Lecia Służby BHP w Polsce oraz 25-Lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. W Uroczystej Sesji wzięło udział wielu znamienitych gości, którzy z życzliwością odpowiedzieli na zaproszenie organizatora, Zarządu Oddziału, i licznie przybyli do miejsca będącego świadkiem wielkiej historii naszego kraju. Rangę uroczystości podkreślała obecność na sali sztandaru OSPSBHP.

            Pierwsza część Uroczystej Sesji, którą otworzył Prezes Oddziału Gdańsk pan Marek Nościusz, poświęcona była historii organizacji, którym towarzyszyło wręczanie wyróżnień i dyplomów osobom zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnym wydarzeniem było przyznanie przez Wojewodę Pomorskiego Dariusza Drelicha specjalnych gratulacji dla najaktywniejszych członków naszej organizacji, które w imieniu Wojewody wręczył Tomasz Gieszcz Dyrektor Biura Wojewody. Czytaj dalej

 

16 listopada 2018 r. Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W dniu 16 listopada 2018 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2018 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: etapu regionalnego XXV edycji ogólnopolskiego konkursu “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, oraz IX edycji Konkursu na , “Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. Czytaj dalej

******************************************************

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Oddziału Gdańsk uprzejmie zaprasza na uroczystości związane z Jubileuszem 25-Lecia Oddziału.

 

Uroczysta Sesja związana z 25. Rocznicą powstania OSPSBHP Oddział w Gdańsku odbędzie się

Historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku.

Termin uroczystości: 30 listopada 2018 r.  godz. 11.00.

Czytaj dalej

SEMINARIUM “MIĘDZYNARODOWA NORMA SZBHP ISO 45001
A WYPADKI PRZY PRACY”
21 – 22 WRZEŚNIA 2018 R. HOTEL MORSKIE OKO JURATA

TEMATEM PRZEWODNIM SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OSPS BHP ODDZIAŁ W GDAŃSKU
BYŁY WYMAGANIA I WYTYCZNE NORMY PN-ISO 45001:2018 SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ
PRACY I ICH WPŁYW NA ZAPOBIEGANIE WYPADKOM PRZY PRACY.

 

Drugie w tym roku szkolenie wyjazdowe dedykowane Członkom Oddziału Gdańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu MORSKIE OKO w Juracie. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych licznie uczestników i dziękując wykładowcom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów. W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 65-lecia służby bhp w Polsce oraz 25-lecia powołania do życia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Prezes przypomniał historię służby bhp, sięgającą w Polsce okresu międzywojennego. Z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP wręczył zasłużonym członkom naszej organizacji pisemne podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz bezpieczeństwa pracy i naszej społeczności.
Czytaj dalej