Seminarium “RODO w BHP”

22 – 23 czerwca 2018 r. Hotel SPICHRZ Borcz

tematem Seminarium zorganizowanego przez Zarząd OSPS BHP Oddział w Gdańsku

były wymagania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Nowe przepisy unijne, które weszły w życie 24 maja 2018 r., zostały przyjęte w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Rozporządzenie to jest największą zmianą w podejściu do ochrony danych osobowych od dwudziestu lat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Członków, Zarząd Oddziału Gdańskiego OSPS BHP zorganizował dwudniowe szkolenie, które w swoim programie zawierało obszerny materiał z tego zakresu tematycznego.

Oferta szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału. W sali konferencyjnej Hotelu SPICHRZ w Borczu zgromadziło się ponad 60 osób. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów. Czytaj dalej

 

18 maja 2018 r. Politechnika Gdańska

W dniu 18 maja 2018 r. członkowie Zarządu OSPSBHP uczestniczyli w uroczystościach 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, które w Auli Politechniki Gdańskiej zorganizowało Kierownictwo Okręgu Gdańskiego PIP. W uroczystościach miedzy innymi uczestniczyli : Dariusz Drelich wojewoda pomorski, Janusz Śniadek Przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Bogdan Drzastwa zastępca głównego inspektora pracy, Agnieszka Kraszewska – Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku oraz wielu przedstawicieli administracji samorządowej: starostów, burmistrzów, wójtów, radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czytaj dalej

KONFERENCJA ‘BHP W STOCZNIACH I PORTACH’

Biurowiec “AKWARIUM” GDYNIA, UL. CZECHOSŁOWACKA 3

GDYNIA, 10 MAJA 2018 R.

Konferencja zorganizowana została przez Zarząd

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk

w ramach Bałtyckiego Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Organizatorem konferencji był Zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk, współorganizatorem natomiast Stocznia Crist S.A. w Gdyni. Partnerami merytorycznymi byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Partnerami wspierającymi były firmy: Robod S.A. oraz 3M Wrocław Sp. z o. o. Patronatem medialnym Konferencję objęły miesięczniki: “Atest Ochrona Pracy”, “Przyjaciel przy pracy” oraz “Promotor BHP”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Kierownictwa, kadry inż. – technicznej oraz służb BBHP firm branży stoczniowej. Było to pierwsze tego typu spotkanie w naszym regionie.

Konferencję otworzył Marek Nościusz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Gdańsk, który zaprezentował program Konferencji, cele jakie przyświecają organizatorom oraz przedstawił zaproszonych do wygłoszenia wykładów prelegentów. Czytaj dalej

Gdańsk, 27 marca 2018 r.

 

Rola pracownika służby BHP w kształtowaniu

bezpiecznych warunków pracy”

W dniu 27 marca 2018 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie dla pracowników służby BHP zatytułowane “Rola służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy”.

Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku zorganizowało szkolenie dla swoich Członków w sali konferencyjnej Hotelu LOGOS w Gdańsku. Temat roli nowoczesnej służby BHP w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy omówili zaproszeni na szkolenie wykładowcy z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku, Biura Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków w Gdańsku oraz Członkowie Oddziału.

Kierownik Poradni Chorób Zawodowych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyna Pracy, lek. med. pani Dorota Całus-Kania omówiła zasady współpracy służby BHP jako przedstawiciela pracodawcy z lekarzem Medycyna Pracy na poziomie profilaktycznym, odwoławczym i kontrolnym. Czytaj dalej

Zyczenia Wielkanoc 2018

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Oddziału Gdańsk OSPSBHP zaprasza Członków Stowarzyszenia na szkolenie w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek),  które odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu LOGOS w Gdańsku Wrzeszczu na ul. Uphagena 28.

 

Rozpoczynamy o godzinie 11.00.

 

Proszę o wcześniejsze potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną na adres ospsbhp.gdansk@wp.pl Czytaj dalej

PRAWNE ASPEKTY BEZPIECZEŃSTWA PRACY”

W dniu 21 lutego 2018 roku w Gdańsku odbyło się seminarium zatytułowane

“Prawne aspekty bezpieczeństwa pracy”.

Uczestniczyło w nim blisko 80 osób.

Pierwsze w tym roku szkolenie dla pracowników służby BHP odbyło się, dzięki uprzejmości Prezydenta Miasta Gdańska, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Organizatorem i gospodarzem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców zaproszono przedstawicieli OIP, WIOŚ oraz OSPSBHP Oddział Gdańsk. Dobre praktyki zaprezentował przedstawiciel Grupy LOTOS S.A. Gościem prezentującym produkty służące ochronie zdrowia była Firma Alfa&Omega. Szkolenie zgromadziło blisko osiemdziesięciu słuchaczy.

Prezes OSPSBHP Oddziału Gdańsk, pan Marek Nościusz, otwierając seminarium, powitał zebranych i po krótce przedstawił plan szkoleń i konferencji na ten rok, ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Jubileuszu 25-lecia istnienia Oddziału w Gdańsku. Czytaj dalej

dzien-kobiet