Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk ma przyjemność zaprosić Członków Stowarzyszenia na Seminarium organizowane przez OSPS BHP Oddział Gdańsk.

Seminarium pt.: “PSYCHOLOGIA MOBBINGU W PRACY” odbędzie się

w Sali konferencyjnej nr 107 Urzędu Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12.

w dniu 20 listopada 2019 r. (środa).

Rejestracja uczestników o godz. 9.30. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

 

Zagadnienie mobbingu omówią przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Antymobbingowego OSA w Gdańsku. Czytaj dalej

100 – Lecie Państwowej Inspekcji Pracy,

Konferencja Jubileuszowa Politechnika Gdańska, 25 Październik 2019 r.

W Auli Politechniki Gdańskiej 25 października 2019 r. odbyła się uroczysta konferencja z okazji 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele szerokiego grona partnerów z terenu województwa pomorskiego, współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy. Nasze Stowarzyszenie reprezentowane było przez Marka Nościusza Prezesa Zarządu, Lidię Matusik Dyrektora Ośrodka Szkoleniowego, Mariusza Butowskiego członka Zarządu oraz kol. Halinę Żbikowską. Czytaj dalej

Seminarium ” Zarządzanie ryzykiem zawodowym
przy narażeniu na substancje chemiczne”

18 – 19 października 2019 r. Hotel “WIENIAWA” w Rekowie Górnym
zorganizowane przez zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk

Jesienna propozycja szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony
Członków Oddziału Gdańskiego naszej organizacji. W sali konferencyjnej Hotelu WIENIAWA
w Rekowie Górnym zgromadziło się 55 osób. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan
Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za
przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów. Czytaj dalej

“SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”
W dniu 19 września 2019 roku w Gdańsku odbyło się szkolenie podnoszące wiedzę z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy członków OSPSBHP, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.

Uczestniczyło w nim ponad 50 osób.

Szkolenie dla pracowników służby BHP odbyło się, dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ulicy Nowe Ogrody. Organizatorem i gospodarzem szkolenia
było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Do udziału w szkoleniu w
charakterze wykładowców zaproszono m. in. przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy, środowiska
Społecznych Inspektorów Pracy, Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego oraz Firmy 3M. Czytaj dalej

W dniu 2 września 2019 r. na terenie firmy ROBOD Sp. z o. o. w Gdańsku odbyła się inauguracja
europejskiej trasy Ejendals RoadShow 2019, szwedzkiej firmy, specjalizującej się od wielu lat w
produkcji i sprzedaży innowacyjnych produktów i usług z dziedziny środków ochrony indywidualnej.
Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się również członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku. Czytaj dalej

Zarząd OSPSBHP O/ Gdańsk zaprasza członków Oddziału na Seminarium

 pt.: “DZIEŃ PRACY PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP”  które odbędzie się

w sali konferencyjnej nr 107 Urzędu Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12.

w dniu 19 września 2019 r. (czwartek).

Rejestracja uczestników o godz. 9.30. Rozpoczęcie o godz. 10.00. Czytaj dalej

ZDROWIE – CZŁOWIEK- PROFILAKTYKA” 18.06.2019 r. Urząd Marszałkowski

W dniu 18.06.2019 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku odbyła się
konferencja w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego “ZDROWIE – CZŁOWIEK- PROFILAKTYKA”
pt. Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego
miejsca pracy” .
Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Fundacja “Aby
Żyć”. Patronat nad konferencją został powierzony m.in. naszej organizacji – OSPSBHP O/Gdańsk co
przyjęliśmy jako szczególne wyróżnienie.
Czytaj dalej

Dzień dobry,
Mam przyjemność zaprosić Państwa na konferencję pt.:

“Profilaktyka chorób zakaźnych – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy”.  

Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiego cyklu edukacyjnego “Zdrowie-Człowiek-Profilaktyka” przez Fundację “Aby żyć” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.
Nasza organizacja znalazła się w gronie podmiotów, które mają zaszczyt patronować temu wydarzeniu.

Konferencja odbędzie się w dniu 18 czerwca br. (wtorek) o godz. 10.30 w sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27 w Gdańsku.

Planowany czas trwania – 2,5 godz.

Czytaj dalej