Dzień dobry,

W związku ze zmianą przepisów, umożliwiającą organizowanie spotkań w większych grupach osób, Zarząd Oddziału Gdańsk podjął uchwałę o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego na dzień 17 września 2020 r. o godz. 10.00.

Miejscem Zebrania będzie Sala Teatralna Domu Technika NOT, ul. Piwna 6 w Gdańsku.

Zebranie odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Wypełnioną Kartę zgłoszenia proszę przesłać do dnia 14 września br. na adres: ospsbhp.gdansk@gmail.com Czytaj dalej

Dzień dobry,

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wdrożonymi środkami profilaktycznymi, Zarząd Oddziału Gdańsk odwołuje szkolenie zaplanowane na dzień 17 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Gdańska.

O dacie kolejnego spotkania poinformujemy w późniejszym terminie.

Z poważaniem,

Małgorzata Hillar
sekretarz Zarządu
OSPS BHP O/Gdańsk
+48 728 744 074

“SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK”

W dniu 25 lutego 2020 roku w Urzędzie Miasta Gdańska odbyło się szkolenie z dziedziny
bezpieczeństwa i higieny pracy zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gdańsk.

Uczestniczyło w nim ponad 50 osób.

Od lat korzystamy z uprzejmości Urzędu Miasta Gdańska, gdzie w Sali konferencyjnej odbyło się drugie w
tym roku szkolenie dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk.
Tym razem tematem przewodnim było bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Do udziału w szkoleniu w charakterze wykładowców Zarząd Oddziału zaprosił przedstawicieli Państwowej
Straży Pożarnej w Gdańsku oraz przedstawiciele firmy Linde Gaz Polska Sp. z o. o. Szkolenie zgromadziło
pięćdziesięciu słuchaczy. Czytaj dalej

Z okazji tego szczególnego dnia składamy najlepsze Życzenia dla wszystkich Pań, naszych serdecznych koleżanek, spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich jak i tych większych.
Pamiętajmy że Świat bez Kobiet nie miałby sensu.

 

Dzień dobry,

 

Zarząd Oddziału, ma przyjemność zaprosić Państwa na Seminarium,które odbędzie się

w dniu 17 marca br. w Urzędzie Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12 o godz. 9.00.

 

Szczegóły znajdą Państwo w załączonych dokumentach.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia na adres e-mail ospsbhp.gdansk@gmail.com Czytaj dalej

Zarząd Oddziału, zaprasza Członków Oddziału, na seminarium, które odbędzie się w dniu 25 lutego br. w Urzędzie Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12 o godz. 10.00.

Tym razem zajmiemy się tematem ochrony przeciwpożarowej i bezpiecznym obchodzeniem się z gazami technicznymi. 

Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonych dokumentach. Czytaj dalej

Zarząd OSPSBHP O/Gdańsk zaprasza Członków Stowarzyszenia na Seminarium

 pt.: “BHP a statystyka”  które odbędzie się

w sali konferencyjnej nr 107 Urzędu Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12.

w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek).

Rejestracja uczestników o godz. 9.30. Rozpoczęcie o godz. 10.00.

 

Temat działań prewencyjnych PIP na rok 2020 oraz stan wypadkowości w województwie pomorskim w 2019 r. omówią przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Czytaj dalej

Główny Urząd Statystyczny uprzejmie informuje, że zgodnie z Programem badań statystyki publicznej na rok 2019, rejestrowanie części I statystycznych kart wypadku na formularzu elektronicznym Z-KW-2019, udostępnione będzie na portalu sprawozdawczym GUS do dnia 22 stycznia 2020 r.

Prosimy, aby w tym terminie uzupełnić wszystkie niezarejestrowane karty wypadku z datą zdarzenia z roku 2019 (lub z lat wcześniejszych). Czytaj dalej

SPOTKANIE WIGILIJNE, GDAŃSK, 17 GRUDNIA 2019 R.

W dniu 17 grudnia 2019 r. w siedzibie OSPSBHP Oddział Gdańsk odbyło się spotkanie wigilijne Członków Stowarzyszenia. W spotkaniu uczestniczyło blisko 60 osób, w tym przedstawiciele Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku w osobach Mariusz Pokrzywinski Okręgowy Inspektor Pracy, Agnieszka Dobrodziej Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru oraz Izabela Struczyńska Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych. Czytaj dalej