16 listopada 2018 r. Najaktywniejszy Pracownik Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

W dniu 16 listopada 2018 roku w Wielkiej Sali Wety w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla zwycięzców konkursów organizowanych w 2018 roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku: etapu regionalnego XXV edycji ogólnopolskiego konkursu “Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, oraz IX edycji Konkursu na , “Najaktywniejszego Pracownika Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”. Czytaj dalej

******************************************************

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Oddziału Gdańsk uprzejmie zaprasza na uroczystości związane z Jubileuszem 25-Lecia Oddziału.

 

Uroczysta Sesja związana z 25. Rocznicą powstania OSPSBHP Oddział w Gdańsku odbędzie się

Historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 w Gdańsku.

Termin uroczystości: 30 listopada 2018 r.  godz. 11.00.

Czytaj dalej

SEMINARIUM “MIĘDZYNARODOWA NORMA SZBHP ISO 45001
A WYPADKI PRZY PRACY”
21 – 22 WRZEŚNIA 2018 R. HOTEL MORSKIE OKO JURATA

TEMATEM PRZEWODNIM SEMINARIUM ZORGANIZOWANEGO PRZEZ ZARZĄD OSPS BHP ODDZIAŁ W GDAŃSKU
BYŁY WYMAGANIA I WYTYCZNE NORMY PN-ISO 45001:2018 SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ
PRACY I ICH WPŁYW NA ZAPOBIEGANIE WYPADKOM PRZY PRACY.

 

Drugie w tym roku szkolenie wyjazdowe dedykowane Członkom Oddziału Gdańskiego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP odbyło się w sali konferencyjnej Hotelu MORSKIE OKO w Juracie. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych licznie uczestników i dziękując wykładowcom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów. W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 65-lecia służby bhp w Polsce oraz 25-lecia powołania do życia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Prezes przypomniał historię służby bhp, sięgającą w Polsce okresu międzywojennego. Z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP wręczył zasłużonym członkom naszej organizacji pisemne podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie i działalność społeczną na rzecz bezpieczeństwa pracy i naszej społeczności.
Czytaj dalej

19 września – Dzień Pracownika Służby BHP

 

Z okazji Dnia Pracownika Służby BHP, wszystkim realizującym na co dzień ważne i odpowiedzialne zadania zawodowe, pracującym wytrwale nad poprawą warunków pracy życzymy wielu sukcesów i satysfakcji, wytrwałości  w dążeniu do celu. Czytaj dalej

Seminarium “RODO w BHP”

22 – 23 czerwca 2018 r. Hotel SPICHRZ Borcz

tematem Seminarium zorganizowanego przez Zarząd OSPS BHP Oddział w Gdańsku

były wymagania Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

Nowe przepisy unijne, które weszły w życie 24 maja 2018 r., zostały przyjęte w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. Rozporządzenie to jest największą zmianą w podejściu do ochrony danych osobowych od dwudziestu lat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Członków, Zarząd Oddziału Gdańskiego OSPS BHP zorganizował dwudniowe szkolenie, które w swoim programie zawierało obszerny materiał z tego zakresu tematycznego.

Oferta szkoleniowa spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony Członków Oddziału. W sali konferencyjnej Hotelu SPICHRZ w Borczu zgromadziło się ponad 60 osób. Seminarium otworzył Prezes Oddziału Pan Marek Nościusz, witając przybyłych uczestników i dziękując wykładowcom i prelegentom za przyjęcie zaproszenia do zaprezentowania swoich wykładów. Czytaj dalej

 

18 maja 2018 r. Politechnika Gdańska

W dniu 18 maja 2018 r. członkowie Zarządu OSPSBHP uczestniczyli w uroczystościach 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, które w Auli Politechniki Gdańskiej zorganizowało Kierownictwo Okręgu Gdańskiego PIP. W uroczystościach miedzy innymi uczestniczyli : Dariusz Drelich wojewoda pomorski, Janusz Śniadek Przewodniczący Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, Bogdan Drzastwa zastępca głównego inspektora pracy, Agnieszka Kraszewska – Godziątkowska, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku oraz wielu przedstawicieli administracji samorządowej: starostów, burmistrzów, wójtów, radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego. Czytaj dalej

KONFERENCJA ‘BHP W STOCZNIACH I PORTACH’

Biurowiec “AKWARIUM” GDYNIA, UL. CZECHOSŁOWACKA 3

GDYNIA, 10 MAJA 2018 R.

Konferencja zorganizowana została przez Zarząd

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział Gdańsk

w ramach Bałtyckiego Forum Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Organizatorem konferencji był Zarząd OSPSBHP Oddział Gdańsk, współorganizatorem natomiast Stocznia Crist S.A. w Gdyni. Partnerami merytorycznymi byli: Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku i Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku. Partnerami wspierającymi były firmy: Robod S.A. oraz 3M Wrocław Sp. z o. o. Patronatem medialnym Konferencję objęły miesięczniki: “Atest Ochrona Pracy”, “Przyjaciel przy pracy” oraz “Promotor BHP”.

Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Kierownictwa, kadry inż. – technicznej oraz służb BBHP firm branży stoczniowej. Było to pierwsze tego typu spotkanie w naszym regionie.

Konferencję otworzył Marek Nościusz, Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP O/Gdańsk, który zaprezentował program Konferencji, cele jakie przyświecają organizatorom oraz przedstawił zaproszonych do wygłoszenia wykładów prelegentów. Czytaj dalej