DZIEŃ PRACOWNIKA SŁUŻBY BHP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

W najważniejszym dla naszej behapowskiej społeczności dniu składamy Wam najlepsze życzenia uznania i poszanowania Waszej codziennej, pełnej przeciwności pracy zarówno ze strony pracowników, o których bezpieczeństwo zabiegacie, jak i pracodawców, których biznesy, dzięki Waszym staraniom są bezpieczne. Życzymy rozwoju zawodowego, zdrowia, wytrwałości i cierpliwości, a także satysfakcji z efektów pracy. Życzymy motywacji do podejmowania coraz to nowych wyzwań skutkujących nieustanną poprawą bezpieczeństwa pracy. Szanowni Pracodawcy, pamiętajcie: BHP to nie generowanie kosztów. BHP to minimalizowanie strat.

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Pracowników Służby BHP
Oddział w Gdańsku