JUBILEUSZ 30-LECIA Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHPJUBILEUSZ 30-LECIA

W dniu 27 stycznia 2023 r. w warszawskim Hotelu Arche Krakowska odbyła się Uroczysta Gala z okazji Jubileuszu 30-Lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP zorganizowana przez Zarząd Główny. Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu znamienitych gości, wśród nich Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Zarząd Główny, z okazji Jubileuszu, ustanowił honorową Odznakę za Zasługi dla Rozwoju OSPSBHP. Wręczono ją wyróżniającym się członkom stowarzyszenia i instytucjom. Z Oddziału Gdańskiego Odznakę odebrał wieloletni Prezes Zarządu Głównego i Zarządu Gdańskiego Marek Nościusz oraz pierwszy Prezes Zarządu Oddziału w Gdańsku Stanisław Stadler. Nasz Oddział znalazł się również w gronie Oddziałów wyróżnionych statuetką 30-Lecia OSPSBHP za działania na rzecz rozwoju OSPSBHP.

Każdy z uczestników Jubileuszu otrzymał książkowe wydanie monografii pt. „Ludzie i wydarzenia w historii OSPSBHP”, przybliżającej czytelnikom początki działalności OSPSBHP, kalendarium wydarzeń, działalność Oddziałów Stowarzyszenia, współpracę z instytucjami, partnerami wspierającymi i mediami, a także wyzwania stojące przed służbą BHP i zadania na przyszłość dla naszej organizacji.

Szczególną chwilą obchodów Jubileuszu było uroczyste zamknięcie Kapsuły czasu przygotowanej przez Oddział w Radomiu. Kapsuła czasu zabezpieczona została na 30 lat i złożona w Muzeum BHP, gdzie oczekiwać będzie na Jubileusz 100-Lecia istnienia służby BHP i 60-Lecia OSPSBHP. W Kapsule zgromadzono ważne pamiątki przekazane przez Zarząd Główny, poszczególne Oddziały i partnerów wspierających, a także gratulacje dla przyszłych pokoleń bhpowców, którzy w 2053 r. uroczyście ją otworzą.

OPRACOWANIE: MAŁGORZATA HILLAR – SEKRETARZ ZARZĄDU

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *