W dniu 17.04.2009r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska  odbyła się konferencja “Wypadki przy pracy a koszty społeczne” . Organizatorem konferencji był Zarząd Główny OSPS BHP przy współudziale Zarządu Oddziału w Gdańsku. Uczestnicy otrzymali komplet materiałów konferencyjnych oraz drobny upominek z logo Stowarzyszenia.
Prowadzący spotkanie Ryszard Frelich  zapoznał uczestników konferencji
z programem, a Prezes Oddziału w Gdańsku Zofia Formella powitała zaproszonych gości, którzy zaszczycili konferencję swoją obecnością. Obecni byli m.in.: Anna Tomczyk –  zastępca Głównego Inspektora Pracy, Mieczysław Szczepański – Okręgowy Inspektor Pracy Czytaj dalej