Dnia 12.04.2012r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się seminarium zorganizowane przez OSPSBHP o/Gdańsk, poświęcone obchodom Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

W seminarium wzięło udział 75 członków gdańskiego oddziału stowarzyszenia.

Na wstępie Zofia Formella Prezes OSPSBHP o/Gdańsk przywitała zebranych uczestników seminarium w tym przedstawicieli PIP OIP w Gdańsku, Związków Zawodowych “Solidarność”, firmy BATA, firmy MSA SAFETY oraz członków stowarzyszenia. Czytaj dalej

SZKOLENIE – członków OSPSBHP O/ Gdańsk- 16 luty 2012 r.

Dnia 16.02.2012 r. w Sali Obrad Rady Miasta Gdańska (Stary Żak) przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku odbyło się kolejne szkolenie zorganizowane dla członków Gdańskiego Oddział Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w którym uczestniczyło 94 osoby. Szkolenie podzielone było na dwa tematy:

1. Aspekty zdrowotne w środowisku pracy w tym organizacja opieki zdrowotnej nad pracującymi.

2. Prewencja wypadkowa jako element profilaktyki. Czytaj dalej

 

SPOTKANIE   w Oddziale KONIN;  X- LECIE Powstania

 

 

W dniu 15 września 2017 roku Władze i Członkowie OSPSBHP Oddział w Koninie świętowali dziesiątą rocznicę powstania. Wśród wielu gości przybyłych  na uroczystość byli m. in. przedstawiciele Oddziałów w Kaliszu, Sieradzu, Warszawie Centrum, Poznaniu. Gdański Oddział reprezentowali pp. Zofia Formella i Marek Nościusz.

Z okazji Jubileuszu, Prezes O/Gdańsk, Marek Nościusz, złożył na ręce Prezesa Zarządu Oddziału Konin p. Tomasza HETKE grawerowany dyplom wraz z serdecznymi gratulacjami,  wyrażając jednocześnie  uznanie za dotychczasowe osiągnięcia i wytrwałość w pracy społecznej na rzecz naszej organizacji. Czytaj dalej

W dniu 2 czerwca 2017 roku Marek Nościusz uczestniczył w konferencji zorganizowanej przez Oddziały Kielce i Starachowice w miejscowości Huta Szklana w samym sercu Gór Świętokrzyskich w pobliżu 1000-letnego klasztoru św. Katarzyny i legendarnej Łysej Góry. Konferencja miała inspirujący tytuł “Pozorna Ochrona – dopasowanie środków ochrony indywidualnej wyzwaniem polskiego BHP” i takiej było jej przesłanie do pracowników służby BHP. Omówiono jakość stosowanych środków ochrony indywidualnej i świadomość ich stasowania przez pracowników. Marek Nościusz miedzy innymi w imieniu Zarządu Głównego pogratulował Zarządom Oddziałów w sprawnej organizacji konferencji i wyboru kol. Kamili Pękalskiej na funkcję Prezesa Oddziału Kielce. Czytaj dalej

W dniu 1 kwietnia 2017 r. Marek Nościusz Prezes O/ Gdańsk na zaproszenie Zarządu Oddziału OSPSBHP Bydgoszcz uczestniczył w “II Targach BHP-BUD” organizowanych przez Targi Pomorskie w Bydgoszczy.

W trakcie Targów odbyła sie konferencja “BHP to się opłaca” , na której Marek Nościusz wygłosił referat na temat “Służba BHP w XXI wieku”. W swoim wystąpieniu Marek Nościusz podkreślił rolę Naszego Stowarzyszenia w kształtowaniu wiedzy pracowników służby BHP. Czytaj dalej

W dniu 7 marca 2017 r. Marek Nościusz wice Prezes Zarządu Głównego spotkał się w Sieradzu z Członkami Naszego Stowarzyszenia. Spotkanie prowadziła Prezes Oddziału Urszula Tomska. Marek Nościusz wystąpił z referatem na temat  “Służba BHP – wyzwania XXI wieku – czas na zmiany – Samorząd Zawodowy” . W swoim wystąpieniu przedstawił drogę i zmiany jakie na przestrzeni lat przechodziła Służba BHP . Jednocześnie podkreślił, że w zmieniających się warunkach społeczno – gospodarczych w celu wzmocnienia służby bhp należałoby dążyć do powołania samorządu zawodowego tej grupy zawodowej. Marek Nościusz omówił także Plan Pracy ZG na rok 2017. Czytaj dalej

28 luty 2017 r. LESZNO

W dniu 28 lutego 2017 r. Marek Nościusz reprezentując Zarząd Główny uczestniczył na zaproszenie Zarządu Oddziału Leszno w spotkaniu informacyjno – sprawozdawczym podsumowującym działalność Oddziału w roku 2016 r. Co jest wymogiem Statutowym. Spotkanie prowadził Prezes Oddziału Ryszarda Łubniewski. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel miejscowej Państwowej Inspekcji Pracy. Marek Nościusz wręczył legitymacje nowym członkom Stowarzyszenia oraz przedstawił Plan Pracy Zarządu Głównego na rok 2017 . Czytaj dalej

18 stycznia 2017 Warszawa

W dniu 18 stycznia 2017 roku Marek Nościusz uczestniczył w spotkaniu Oddziału OSPSBHP Warszawa Centrum. W spotkaniu uczestniczyło około 50 jej członków. W spotkaniu wzięła też udział Pani Elżbieta Bożejewicz Prezes ZG, która wygłosiła referat na temat “Zasad Etyki Zawodowej pracownika Służby BHP”

Marek Nościusz omówił temat Samorządu Zawodowego pracowników służby BHP, który powinien wyznaczyć kierunek rozwoju pracownika służby BHP w XXI wieku.
Czytaj dalej

W dniu 16 grudnia 2016 r. w siedzibie zabytkowego Klasztoru w Wąchocku oddział Starachowice zorganizował spotkanie Wigilijne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Oddziałów z Lublina, Radomia, Kielc, Sieradza, Tarnobrzegu, Warszawy Centrum i Gdańska. Nasz Oddział reprezentowany był przez Marka Nościusza Prezesa Oddziału.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania opactwa cystersów i mszą w kościele romańskim pw. św. Floriana. Następnie uczestnicy spotkania przeszli do jednej z sal klasztoru , gdzie odbyło się kolacja wigilijna. Marek Nościusz w imieniu Zarządu Głównego pogratulował oddziałowi za dzielność na rzecz społeczności behapowskiej i wręczył dyplom uznania dla Andrzeja Karykowskiego Prezesa Oddziału Starachowice. Czytaj dalej