Szanowni Państwo,

Poniżej znajdą Państwo link do zgłoszenia się na Konferencję organizowaną przez Społeczny Komitet Organizacyjny BSiPFSM przy współudziale CIOP pod patronatem OSPSBHP O/Gdańsk.
Konferencja odbędzie się 19.10.2016r. w audytorium Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przy ulicy Śmidowicza 69 (wejście od ul. Grudzińskiego).

Wydarzenie to stanowi pierwszą edycję Konferencji naukowej kierowanej do środowiska służb i formacji mundurowych, a w szczególności do kadry naukowo-dydaktycznej, pracowników i studentów związanych z obszarem bezpieczeństwa. Jej głównym celem jest kształtowanie pro bezpiecznych postaw funkcjonariuszy, żołnierzy i pracowników formacji mundurowych, poprzez przedstawienie w formie wystąpień, referatów i artykułów, dobrych praktyk w tym zakresie. Czytaj dalej

KONFERENCJA – Zrównoważone życie zawodowe

W dniu 28 września 2016 roku w Gdańsku odbyła się konferencja “ZRÓWNOWAŻONE ŻYCIE ZAWODOWE”.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało w sali konferencyjne  Urzędu Miejskiego w Gdańsku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku przy współudziale  CIOP-PIB w Warszawie. Wpisuje się ono  w  kampanię pod hasłem “Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, organizowaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i  Zdrowia w  Pracy (EU-OSHA) w latach 2016-2017. Konferencja zgromadziła liczne grono blisko stu osób wywodzących się zarówno spośród pracodawców i kadry kierowniczej z sektorów państwowych i prywatnych, jak również specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytaj dalej

Z okazji przypadającego 19 września Dnia Pracownika Służby BHP Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Gdańsku składa wszystkim Szanownym Koleżankom i Kolegom, pracującym w naszym zawodzie, życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, pogody ducha i wiary w dobre efekty naszego codziennego zawodowego wysiłku.

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie na Konferencję organizowaną przez nasze Stowarzyszenie przy współudziale CIOP pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, a także formularz zgłoszenia.

Chętnych do udziału w Konferencji prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie go na adres sekretarza Oddziału ospsbhp.gdansk@wp.pl do dnia 18 września br.
Udział w Konferencji jest bezpłatny, a ilość miejsc ograniczona. Czytaj dalej