17-18 czerwca 2016 r. Seminarium w Bolszewie W dniach 17-18.06.2016 r. OSPSBHP O/Gdańsk zorganizował seminarium w Hotelu “Victoria” w Bolszewie, którego tematem była “Ochrona zdrowia w pracy”. Seminarium zorganizowano w ramach Kampanii społecznej na rzecz promocji zdrowia pracujących pn. Zdrowie pracowników zyskiem firmy.

Na wstępie Marek Nościusz Prezes oddziału powitał Gości oraz wszystkich uczestników szkolenia. Prelegentami na szkoleniu byli: Mariusz Butowski przedstawiciel sieci ekspertów CIOP-PIB, Inspektor Pracy Piotr Gronczewski, lek. med. pracy Dorota Całus-Kania, Marek Nościusz oraz przedstawiciele 3M Poland. Jako pierwszy głos zabrał Pan Mariusz Butowski zapoznając uczestników seminarium z założeniami Kampanii CIOP – PIB “Zdrowie pracowników zyskiem firmy”. Czytaj dalej

W dniu 15.06.2016 r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy przy ulicy Okopowej w Gdańsku odbyło się spotkanie nowo powołanego Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk z Kierownictwem Okręgowego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku reprezentowane przez Panią Agnieszką Kraszewszką – Godziątkowską Okręgowym Inspektorem Pracy, Panem Krzysztofem Lisowskim Zastępcą ds. Prawno-Organizacyjnych oraz Panem Piotrem Prokopowiczem Zastępcą ds. Nadzoru. Czytaj dalej

W dniu 14 czerwca 2016 roku Marek Nościusz jako wice Prezes ZG uczestniczył w Oddziale OSPSBHP w Toruniu na spotkaniu szkoleniowym, gdzie wygłosił wykład w sprawie samorządu Zawodowego pracowników służby BHP. Rozdano, także ulotki informujące o podstawowych założeniach samorządu, jego idei i potrzeby powstania.
Czytaj dalej

W dniu 31 maja 2016 roku Grupa Lotos zainaugurowała cykl spotkań pod tytułem “Pomorskie Forum Liderów Bezpieczeństwa”. Na spotkaniu Oddział Gdański OSPSBHP reprezentował Prezes Marek Nościusz, a Sylwia Janowicz i Piotr Kozak zaprezentowali dobre praktyki BHP stosowane w Zakładach Farmaceutycznych Polpharma oraz Federal Mogul. Czytaj dalej

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK-17.05.2016 r.

     W związku z upływającą kadencją władz Oddziału OSPSBHP w Gdańsku, 17 maja 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

      W Zebraniu uczestniczyli członkowie Oddziału, członkowie władz Oddziału oraz prawnicy, którzy czuwali nad zgodnością przebiegu Zebrania z prawem.

Na dzień zwołanego Walnego Zebrania liczba zarejestrowanych, uprawnionych do głosowania członków wynosiła 267, obecnych na Walnym Zebraniu było 92 członków. Z uwagi na brak wymaganej liczby osób uprawnionych do przeprowadzenia Walnego Zebrania, zebranie przeprowadzono w drugim wyznaczonym terminie. Czytaj dalej