WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW OSPSBHP ODDZIAŁ GDAŃSK – 17.05.2016 r.

     W związku z upływającą kadencją władz Oddziału OSPSBHP w Gdańsku, 17 maja 2016 roku odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

     W Zebraniu uczestniczyli członkowie Oddziału, członkowie władz Oddziału oraz prawnicy, którzy czuwali nad zgodnością przebiegu Zebrania z prawem.

Na dzień zwołanego Walnego Zebrania liczba zarejestrowanych, uprawnionych do głosowania członków wynosiła 267, obecnych na Walnym Zebraniu było obecnych 92 członków. Z uwagi na brak wymaganej liczby osób uprawnionych do przeprowadzenia Walnego Zebrania, zebranie przeprowadzono w drugim wyznaczonym terminie. Czytaj dalej

Zarządu OSPSBHP O/Gdańsk informuje o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Członków Oddziału Gdańsk, które odbędzie się w dniu 17.05.2016r., o godz. 9:30 w Hotelu FALTOM w Rumii przy ulicy Grunwaldzkiej 7.

Celem Walnego Zebrania jest wybór Prezesa, Członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego na kadencję 2016-2020.

Porządek Obrad Walnego Zebrania

W dniu 16.03.2016 r.  w Sali Urzędu Miasta Gdańska odbyło się szkolenie dla członków OSPSBHP O/ Gdańsk “Wszystko co chcemy wiedzieć o elektryczności.”  Uczestniczyło w nim ponad 60 osób.

Na wstępie Prezes oddziału Zofia Formella powitała wszystkich obecnych i oddała głos pierwszemu z prelegentów – Panu Stanisław Jakimowicz przedstawicielowi NOT w Gdańsku. Omówił On podstawy prawne wynikające z Prawa Energetycznego, następnie przedstawił szczegółowe zasady stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji  i sieci oraz wymagania dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Przypomniał nam również podstawy fizyki aby przybliżyć działanie prądu elektrycznego na ciało ludzkie. Po krótce omówi także warunki środowiska jakie muszą być spełnione i jakie są potrzebne aby bezpiecznie wykonywać prace związane z prądem elektrycznym. Czytaj dalej